با وجود تمام شرایط دشوار اقتصادی دانشجویان متأهل برای داشتن سقفی بالای سر حالاحالا‌ها امکان پذیر نمی‌باشد و با بودجه‌ای که به آن تعلق نگرفته کار زیادی را از پیش نمی‌توان برد.

فرا تحلیل– نیلوفرهوشمند– شماره‌اش را می‌گیرم، گوشی را بر می‌دارد و با صدای مضطربش می‌گوید، من هنوز درسم تمام نشده، دانشجوی دکترا هستم و یک سالی از درسم باقی مانده، اما گفته اند باید خوابگاه را تخلیه کنید! اینها مگر انسانیت ندارند؟ من با این وضعیت کجا می‌توانم زندگی کنم؟ مگر من دانشجو نیستم؟ هنوز درسم هم تمام نشده.