عضو کمیسیون اجتماعی گفت: استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان اجباری شد تا جلوی پزشکانی که فرار مالیاتی داشتند گرفته شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پزشکان مالیات خود را به سازمان مالیاتی پرداخت می‌کنند، افزود: برخی از پزشکان دستگاه کارتخوان در مطب ندارد و بیمار را مجبور می‌کنند به صورت نقد بپردازد و بعضا دستگاه کارت‌خوان خود را به نام شخص دیگری ثبت می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه همه در برابر قانون برابر هستند و هیچ صنفی بر صنف دیگر برتری ندارد و مالیات بر درآمد را همه باید پرداخت کنند،ادامه داد: درحال حاضر هر ماه مالیات کارمندان از آنها کسر می‌شود و لذا پزشکان هم از این موضوع مستثنا نیستند و اینکه مصوبه را بی‌احترامی به پزشکان تلقی کنیم، کم‌لطفی در حق این مصوبه و انحراف از اهداف آن است.

گودرزی با یادآوری اینکه طبق آمار سازمان امور مالیاتی پزشکان ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، تصریح کرد: این در حالی است که براساس گزارشات سازمان امور مالیاتی پزشکان باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و طبق آمار مرکز پژوهش‌ها پزشکان باید ۶۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که میزان پرداختی آنها بسیار کمتر از آمار ذکر شده این ۲ نهاد است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با ابراز اینکه شایسته نیست در جامعه‌ای که اقشار کم درآمد ماهانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند عده‌ای که درآمد بالا دارند مالیات ندهند، گفت: در حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد، اگر این مسائل اصلاح نشود نظام بودجه‌ریزی ما نظام غلطی خواهد بود.

بروجردی تاکید کرد: همه باید مالیات پرداخت کنند و جامعه پزشکان هم مستثنا نیستند و این موضوع تبدیل به قانون شد تا جلوی پزشکانی که فرار مالیاتی داشتند را بگیرد بنابراین شخصی که اهل پرداخت مالیات باشد از این مصوبه مجلس احساس نگرانی نمی‌کنند.

انتهای‌پیام