درواقع همانند قمپز تجربه ثابت کرده است که در پس این بگم بگم ها هیچ خبری نیست. مردم هم با توجه به تجربه‌ای که به واسطه این قمپز درکردن‌ها به دست آورده اند، برای آن تره هم خرد نمی کنند.

فرا تحلیل نیوز، امیر حمزه نژاد: در سلسله جنگ‌هایی ایران و عثمانی طرف مقابل از توپی استفاده می کرد که اثر تخریبی نداشت اما صدای مهیبی داشت که لرزه به تن هر کسی که آنرا می شنوید، می‌انداخت. بعدها که دست عثمانی‌ها در زمینه این تاکتیک عملیات روانی رو شد، دیگر فاقد اثر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این توپ به شنیده می‌شد، سپاهیان می‌گفتند: «نترسید قمپوز درکردند.»
حالا این تاکتیک عملیات روانی روزگاری نیست که در فضای سیاسی کشورمان مورد استفاده قرار نگیرد. امروز که وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی است که دولتمردان آنرا «شرایط جنگی» عنوان می کنند، این شیوه انحراف افکارعمومی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. حالا در این شرایط «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه دولتی ایران می گوید: «دکتر روحانی در یک سال گذشته بیشتر با مردم صحبت کرده است، هرچند برخی از حرف‌ها را نگفته است. ایشان تقریباً هر هفته در برنامه‌های مختلف با مردم صحبت می‌کنند. اتفاقاً برخی هم انتقاد می‌کنند که چرا ایشان اینقدر صحبت می‌کنند…اینکه چرا آقای روحانی فشارهایی که روی او یا دولت وجود دارد را مطرح نمی‌کند یا اینکه نمی‌گوید چه کسانی اجازه نمی‌دهند امور پیش برود، این انتقاد، درست است.»بر همین اساس عده‌ای از طرفداران دولت مطرح می کنند که «جعبه سیاهی» در دولت وجود دارد که اگر مکشوف و اطلاعات آن توسط رئیس جمهور افشا شود، دیگر آبرویی برای برخی در کشور نمی ماند. معلوم نیست این اطلاعات چیست و این برخی کدام هستند هر چند که دولتمردان اینطور وانمود می کنند که جناح سیاسی منتقد دولت در این جرگه قرار دارند. اما این موضوع همواره تنها در حد تهدید و ارعاب باقی می ماند و تاکنون هیچ موضوع ناگفته و سر به مهری نبوده است که توسط رئیس جمهور مطرح شود.

جالب اینجاست که در این شرایط همواره رئیس جمهور منتقدان را با القاب ناپسند که عدد آن بیش از ۵۰ رسیده است، مورد خطاب قرار داده است و این موضوع برای یک برهه زمانی خاصی هم نیست و تقریبا طی ۵ سال گذشته تکرار شده است.

اینگونه تهدیدهای قمپزگونه کسانی که در این چند سال فضای سیاسی کشور را دنبال می کنند به یاد تاکتیک «بگم بگم‌های» رئیس جمهور پیشین می اندازد. زمانی که برخی از طرفداران رئیس دهم وی را «دزدگیر» خواندند اما حالا برخی از اطرافیان رئیس دولت دهم که بر حسب اتفاق خط قرمز وی هم بودند، مجرم شناخته و روانه زندان شده‌اند.

اما این بمبی که قرار است با تهدید طرفداران دولت و نزدیکان رئیس جمهور بترکد را کنار بگذاریم شاهد آن هستیم که فضای سیاسی و اقتصادی کشور بسیار شفاف است. در عصری که هر یک از کاربران اینترنت و افکارعمومی خود یک رسانه هستند و می توانند با افشاگری و فشار بر روی موضوعی خاص آنرا به سرانجام مطلوب جامعه برسانند، این بگم بگم ها نه تنها خریداری ندارد بلکه بی‌اثر و بی نتیجه بودن آن برای مردم هم سال هاست که عیان شده است.

به نظر می رسد که در این فضای اقتصادی که مشکلات در حال تلنبار شدن هستند و به قول دولتمردان درجنگ اقتصادی مردم در حال صدمه دیدن هستند به جای بگم بگم ها دولتمردان به سراغ واژه « کار و کار» بروند.

درواقع همانند قمپز تجربه ثابت کرده است که در پس این بگم بگم ها هیچ خبری نیست. مردم هم با توجه به تجربه‌ای که به واسطه این قمپز درکردن‌ها به دست آورده اند، برای آن تره هم خرد نمی کنند. از سوی دیگر دولت اگر اهل بگم بگم است بایستی هر چه زودتر سخنگو خود را انتخاب کند. درست است که وزراء هم بایستی در جایگاه و حوزه کاری خود به مردم گزارش دهند اما به طور رسمی نیز باید نظر خود را درباره امور مختلف ابراز کند تا هیچ شک و شبهه‌ای درباره کار و تفکر دولت به میان نباشد.

از سوی دیگر این بگم بگم ها بیشتر از اینکه در جهت شفاف‌سازی فضای سیاسی باشد، ابهامات را بیشتر می کند. فضای سیاسی و خصوصا اقتصادی کشور بیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی است. دولت نیز اگر حرف و گفتگویی با مردم دارد هم رسانه‌ها و هم افکارعمومی در این شرایط بد اقتصادی از آن استقبال می کنند. هرچند که در این شرایط زمانی آنچیزی که دولتمردان باید به مردم بگویید گزارش کارهایی است که برای بهبود وضعیت معیشت و رفاه آنان انجام داده‌اند.

  • منبع خبر : جهان نیوز