سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی از مفسیدن اقتصادی و مشهور به «عابر بانک پرسپولیس» صبح یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب اسلامی برگزار شد.