جامعه مهندسین اصفهان بایگانی – فرا تحلیل نیوز
برای انتخابات سال آینده نیاز به چند حزب قوی و شناسنامه‌دار داریم ۰۹ آذر ۱۳۹۷
باهنر در اصفهان:

برای انتخابات سال آینده نیاز به چند حزب قوی و شناسنامه‌دار داریم

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور گفت: برای اینکه مجلسی قوی داشته باشیم برای انتخابات سال آینده نیاز به چند حزب قوی و شناسنامه‌دار داریم.