جشن سینما ایران بایگانی – فرا تحلیل نیوز
«ابدو یک روز» باز هم جوایز را از آن خود کرد ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
شب جشن سینمای ایران؛

«ابدو یک روز» باز هم جوایز را از آن خود کرد

جشن سینما ایران امشب با حضور جمع کثیری از هنرمندان برگزار شد و «ابدویک روز» بار دیگر بیشتر جوایز را از آن خود کرد.