یک دستاورد فوق‌سری نیز می توان برای این موفقیت‌بزرگ اطلاعاتی برای جمهوری‌اسلامی ثبت‌کرد که شاید بتوان گفت ایران جز محدودترین کشورهای‌دنیا است که این دستاورد فوق‌سری اطلاعاتی را اینک در اختیار‌دارد

فرا تحلیل نیوز ، مهدی جهان تیغی: بهمن ماه سال ۹۷ پایگاه خبری و تحلیلی جهان نیوز، با انتشار یک ارزیابی ویژه بهابعاد جذب یک عضو سابق دایره ضدجاسوسی نیروی ارتش آمریکا به سرویس اطلاعاتی ایران و آثار دستیابی به اطلاعات فوق محرمانه خانم «الفرد ویت» پرداخت. این یادداشت که همان زمان با بازتاب خوبی در رسانه‌های داخلی  و حتی در برخی رسانه های فرامرزی کشورمان مواجه شد، تاکید داشت که ایران توانسته به یک شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا ضربه وارد کند و این اقدام ثابت کرده است که ایران توان بدست آوردن اطلاعات از لایه‌های به شدت کنترل شده در فضای اینترنت را در اختیار دارد.این در حالیست که اخیرا، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد. گرچه به زودی اخبار جدیدی از این موفقیت اطلاعاتی به صورت رسمی منتشر می شود، ولی ارزیابی های اولیه از ابعاد مختلف یک موفقیت فوق راهبردی جهانی اطلاعاتی برای ایران خبر می دهد. دراینباره بیشتر بخوانید:

یک: آنچه مسلم است شناسایی و انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی از یک رخنه و نفوذ اطلاعاتی صورت گرفته است. یعنی نهاد اطلاعاتی ایران از کوچکترین روزنه امنیتی توانسته بخش وسیعی از اطلاعات پنهان و شناسایی شبکه جاسوسان حرفه ای مرتبط با سازمان سیا را را بدست آورد. تفسیر دقیق این مساله این است که کارشناسان وزرات اطلاعات، یک مدیریت فوف حرفه ای اطلاعاتی گام به گام از کشف یک سرنخ تا رسیدن به شبکه بزرگ اطلاعاتی را به نمایش گذاشته اند. براساس آنچه رسما اعلام شده، کلاس این مدیریت ابعاد جهانی دارد، چون شبکه مویرگ سایبری آمریکا در سطح جهان ضربه خورده است. اما یک نتیجه اطلاعاتی فوق العاده ارزشمند نیز می توان از این فرآیند، بدست آورد؛ وقتی وزارت اطلاعات توانسته با یک سرنخ کوچک ضربات سهمگین اینگونه ی به سازمان سیا وارد کند، اینک با وجود در اختیاز داشتن اطلاعات وسیع باید منتظر ضربات سهمگین تر از این نیز در آینده و به صورت متعدد بود.

دو: شبکه جاسوسی آمریکا پس از ضربه اطلاعاتی ایران نیازمند یک خانه تکانی اساسی و خارج کردن وسیع جاسوسان از کشورهای متعدد دنیا شده است. بنابراین این شبکه از درون متلاشی شده و نه امکان حذف همه عناصر آن وجود دارد و نه اعتماد به همه آن! اینک مدیران سازمان سیا دقیقا نمی دانند که چند لایه شبکه آنها ضربه خورده و کدام  لایه ها از بین رفته اند. این مساله به خوبی نشان می دهد که سازمان اطلاعاتی آمریکا در چه برزخی قرار گرفته است. سربسته نیز می توان به این موضوع اشاره کرد که محتمل ایران صاحب یک شبکه نفوذ دائمی در بخش های سایبری سازمان سیا و شبکه جاسوسی ایلات متحده شده است.

سه: اساسا اقدامات ضدجاسوسی در دنیا اینک بدون توانمندی فنی بالا به سرانجام مطلوبی نمی رسد.  همچنانکه نفوذ ایران به لایه های پنهان اینترنتی مرتبط با بخش جاسوسی سازمان سیا توانمندی فنی بالایی را  می‌طلبیده است. یعنی متخصصین امنیتی و سایبری ایران توانسته اند به حیات خلوت امنیت دنیا که به نوعی در انحصار آمریکا بوده، نفوذ کنند.  این را همه اضافه کنید که آمریکا در سالهای اخیر در حوزه اطلاعاتی به شدت سایبرمحور شده است و ایران در واقع یکی از ستون های نظام جدید اطلاعاتی آمریکا را دچار ویرانی عجیبی کرده است.

چهار: بر اساس آنچه گزارش رسمی منتشر شده وزارت اطلاعات، ایران یک همکاری بین اللملی گسترده برای ضربه جهانی به سرویس اطلاعاتی آمریکا با متحدین خود در نقاط مختلف دنیا داشته است . اطلاعات و اشراف ایران به قدری درباره این شبکه جهانی اطلاعاتی دقیق بوده است که بخشی از جاسوسان آمریکایی بر اساس اعتماد به این اسناد در کشورهای مختلف دنیا اعدام شده اند. اما نکته جالب تر این است که ایران در این همکاری به نوعی نقش راهبر و هدایت کننده سرویس های همکار را نیز برعهده داشته؛ این قسمت ماجرا برای همه کسانی که در سالهای اخیر عملکرد جامعه اطلاعاتی ایران را رصد و پیگیری می کنند، خبر هیجان انگیزی محسوب می شود. اینک وزارت اطلاعات ایران در نقطه ای از اطلاعات سایبری قرار گرفته است که دیگر سازمان های اطلاعاتی همسو و حتی رقیب نیازمند اخبار و تحلیل های آن هستند. این نیازمندی اطلاعاتی به ایران در آینده نزدیک، با فواید بین المللی و طبیعتا دستاوردهای امنیتی بیشتری نیز  برای کشورمان به همراه خواهد شد. منجمله اینکه ایران می تواند با استفاده از این نیازمندی معامله‌های خوبی اطلاعاتی راجع مخالفین خود در سرتاسر دنیا با سرویس‌های مختلف داشته باشد.

پنج: اما یک دستاورد فوق سری نیز می توان برای این موفقیت بزرگ اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ثبت کرد که شاید بتوان گفت ایران جز محدودترین کشورهای دنیا است که این دستاورد فوق سری اطلاعاتی را اینک در اختیار دارد. این دستاورد فوق سری نیز شناسایی روش‌های جدید جاسوسی سازمان «CIA» است. تسلط بر روش‌های جاسوسی محرمانه سیا، یعنی ایران  در مواجه با این سازمان اطلاعاتی  که بارها برتریش  بر دیگر سازمان پیشرفته جاسوسی کشورهای دیگر همچون آلمان و انگلیس نیز ثبت شده، به یک نقطه مطلوب مهار و آسیب ناپذیری رسیده است.