عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری محققان مرکز ملی سلامت آمریکا موفق به چاپ مقاله‌ای در مجموعه مجلات معتبر نیچر شد.

به گزارش فراتحلیل نیوز، دکتر علی قاضی‌زاده، استادیار دانشکده‌ مهندسی برق با همکاری محققان مرکز ملی سلامت آمریکا موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان «حافظه پاداش، تنبیه و تازگی بصورت توامان پاسخ نورون به اشیا را در قشر پیش پیشانی و در ساختار زیر قشری عقده‌های قاعده‌ای شکل می‌دهند» در مجله معتبر نیچر شد.

در بخشی از این مقاله آمده است؛ غذای دلچسبی را قبلا خورده‌ایم، حیوانی قبلا ما را ترسانده است، در یک جمع بعضی را می‌شناسیم، در حالیکه بعضی جدیدند، در طول زندگی ما با ده‌ها هزار شی یا موجود از این دست روبرو می‌شویم و مغز ما همه این تجربه‌ها را باید در حافظه ذخیره کند تا در تعاملات بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

در مطالعه‌ای جدید دکتر قاضی‌زاده با استفاده از نخستینیان نشان داده است که نورون‌های قشر پیش پیشانی مغز حافظه مربوط به سوابق مثبت و منفی اشیا و یا تازگی آنها را ذخیره می‌کنند. در مقابل ناحیه زیر قشری عقده‌های قاعده‌ای این اطلاعات را از بخش پیش پیشانی مغز دریافت، حافظه‌های مثبت و منفی مثل پاداش یا تهدید را تقویت کرده و سایر حافظه‌ها مانند تازگی را فیلتر می‌کنند. هر دو بخش قشری پیش پیشانی و زیر قشری عقده‌های قاعده‌ای سپس به مرکز کنترل توجه بینایی در مغز میانی رای خود مبنی بر تغییر کانون توجه را مخابره می‌کنند.

این مطالعه برای اولین بار شواهدی از تفاوت بین نواحی مغز در کنترل توجه بر حسب سوابق اشیا را بدست می‌دهد و نتایج آن در فهم بهتر اختلالات شناختی مانند کم توجهی- بیش فعالی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، مجله Nature Communications یکی از زیر مجموعه‌های دسترسی آزاد Nature Publishing Group است که در سال ۲۰۱۰ ایجاد شده است. این مجله زمینه‌های علوم طبیعی مانند زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و علوم زمین را پوشش می‌دهد. ضریب تاثیر این مجله در سال ۲۰۱۷، ۱۲/۳۵ گزارش شده است. بر اساس پایگاه SJR، نمایه H. این مجله ۱۹۸، معیار SJR آن ۶/۵۸ و جزو مجلات Q1 در زمینه بیوشیمی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی است.

  • منبع خبر : علم و فناوری