وزارت اقتصاد اعلام کرد: براساس وعده وزیر اقتصاد درباره بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده هر استان به همان استان از ابتدای سال گذشته تا بهمن‌ماه، ۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری استان‌ها واریز شد.

به گزارش فراتحلیل نیوز، بررسی انجام تکالیف مرتبط با نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه گذشته پس از کسر کسورات قانونی مبلغ ۶۵۶ هزار میلیارد ریال (۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری استان‌ها و مبلغ ۲۱۴ هزار میلیارد ریال (۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) به حساب وزارت کشور واریز شده است.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خردادماه ۱۴۰۰، عوارض توأمان با مالیات وصول و سهم عوارض براساس نسبت‌های تعیین شده در مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون مشخص می‌شود. پس از مشخص‌شدن سهم عوارض، کسورات قانونی از کل عوارض کسر و بخشی از عوارض توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر و بخشی هم به حساب وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص‌های تعیین‌شده در قانون توسط وزارت کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر و سایر ذی‌نفعان واریز شود.

طبق این گزارش، ۹۰ درصد عوارض کالا و خدمات عمومی با نرخ ۹ درصد موضوع ماده (۷)، عوارض اجرت، سود و حق‌العمل طلا و جواهر و پلاتین، نوشابه و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) (به استثنای عوارض پرداختی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری) به صورت استانی وصول و پس از کسر کسورات قانونی براساس شاخص جمعیت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب موارد ذکرشده واریز می‌شود.

همچنین ۱۰ درصد عوارض کالا و خدمات عمومی با نرخ (۹ درصد) موضوع ماده (۷)، عوارض اجرت، سود و حق‌العمل طلا و جواهر و پلاتین، نوشابه و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) (به استثنای عوارض پرداختی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری) و عوارض کالاهای نفتی موضوع بند (الف) ماده (۲۶)، سیگار موضوع بند (ت) ماده (۲۶) و شماره‌گذاری موضوع ماده (۲۸) به حساب وزارت کشور واریز می‌شود تا طبق شاخص‌های تعیین‌شده در قانون توسط وزارت کشور به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایمنا