امروز با گذشت ۱۲ سال و وقوع حوادث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سالهای اخیر ؛ شایسته است بار دیگر به نقش مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام و بصیرت و وظیفه شناسی آنها از یکسو و جایگاه رفیع ولایت و امامت در نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر توجه نمود و جدایی ناپذیر بودن دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام و ویژگی اصلی انقلاب اسلامی یعنی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار داد

به گزارش خبرنگار فرا تحلیل نیوز ، مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان همزمان با ایام ۹ دی بیانیه ای را صادر کرد متن بیانیه به شرح ذیل است

بسم الله الرحمن الرحیم
۹ دی هر سال یادآور حماسه بصیرت و ولایت پذیری و وفاداری مردم به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است
مردم شهید پرور اصفهان که همواره در صحنه های گوناگون ؛ از مبارزات قبل از انقلاب تا دوران تثبیت نظام و امنیت مرزها و نیز از زمانه ۸ سال دفاع مقدس و دوران سازندگی تا کنون ؛ پیشتازی و پایمردی خود را به اثبات رسانده اند ؛ در فتنه ۸۸ و پیامدهای آن ( در عاشورای آن سال) ؛ یک روز زودتر از مرکز و استانها ؛ با تجمع خویش در ۸ دی ماه ۸۸ باز هم حماسه آفریدند و فتنه گران داخلی را رسوا و حامیان خارجی آنها را نا امید ساخته و صف مردم ولایت پذیر ؛ با سلایق سیاسی گوناگون ؛ را از سران فتنه جدا کردند
امروز با گذشت ۱۲ سال و وقوع حوادث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سالهای اخیر ؛ شایسته است بار دیگر به نقش مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام و بصیرت و وظیفه شناسی آنها از یکسو و جایگاه رفیع ولایت و امامت در نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر توجه نمود و جدایی ناپذیر بودن دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام و ویژگی اصلی انقلاب اسلامی یعنی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار داد
اکنون با استقرار دولت انقلابی و هماهنگی بیشتر قوا و ارکان نظام؛
وظیفه خدمت بیشتر به این مردم و نیز بهادادن به حضور آنها ؛ نه به عنوان رای دادن زینتی و تشریفاتی ؛ بلکه به عنوان یکی از دو رکن مقبولیت و مشروعیت نظام ، بیش از پیش سنگینی بار مسئولیت بر دوش منتخبین مردم در دولت و مجلس و مدیریتهای شهری را آشکار ساخته است
امروزه حجت بر ما تمام شده است و تعلل در حل مشکلات کشور و بی توجهی به نقش تعیین کننده حضور مردم و بها ندادن به آسیبهایی که کاهش سرمایه اجتماعی این مردم عزیز را باعث گردد ؛ خدای ناکرده آثار و برکات این بصیرت و هوشیاری و قدرشناسی را بر باد خواهد داد و موجب امیدواری دشمنان این کشور و انقلاب خواهد شد
به امید طول عمر با صحت و عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی و موفقیت مسوولین در خدمت به مردم
مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان