انتشار کاریکاتور توهین آمیز نشریه ی فرانسوی بار دیگر نشان از خباثت و مکر دشمنان اسلام دارد و نشان میدهد دشمنان اسلام برای رسیدن به مقاصد کثیف خود از هر دستاویزی استفاده می کنند تا نقشه ی شوم خود را پیاده سازی کنند .

به گزارش فرا تحلیل نیوز جمعیت پیشرفت وعدالت استان اصفهان  در محکوم نمودن توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه بیانیه ای صادر کرد متن بیانیه به شرح ذیل است

بسم الله الرحمن الرحیم

انتشار کاریکاتور توهین آمیز نشریه ی فرانسوی بار دیگر نشان از خباثت و مکر دشمنان اسلام دارد و نشان میدهد دشمنان اسلام برای رسیدن به مقاصد کثیف خود از هر دستاویزی استفاده می کنند تا نقشه ی شوم خود را پیاده سازی کنند .
شیطان بزرگ و صهیونیسم جنایتکار، قدرت رسانه ای خود را برای انحراف افکار #مسلمانان جهان به کار گرفته اند وتوهین به بالاترین و اخلاقی ترین انسان آفریده شده در نظام خلقت را گامی دیگر برای استقرار نظام کفر در جهان اسلام قرار داده اند .
تاریخ پر است از این مکرو حیله ها و دستاویزهایی که دشمنان برای فریب افکار عمومی مسلمانان انجام داده اندو در نهایت مکرشان به خودشان برگشته است ،مکرو ومکرالله والله خیرالماکرین.
اینک انقلاب اسلامی به مرزهای کشور محدود نیست و هر حرکتی در منطقه از سوی استکبار و ایادی آن، حرم اسلام (ایران اسلامی ولایت مدار)را هدف قرار داده است و دستگاه رسانه ای دشمن ،آتش پشتیبان است تا دشمن را در جبهه ی خود مستقر کند.
جمعیت پیشرفت وعدالت اصفهان ضمن محکوم نمودن این اقدام خباثت آلود و عوام فریب ،از همگان دعوت می کند تا در حد وسع خود و در فضای رسانه ای به عاملان انتشار این تصاویر موهن جواب درخور را بدهند و از اهداف آمریکا و رژیم صهیونسیتی ظالم در منطقه آگاه باشند .
والله غالب علی امره