ایران عصر خامنه‌ای دل به دریا زد تا راهی بگشاید. با رهبری دریادل همراه شد و مسیر را گشود. موفقیت ها در بیانیه گام اول ذکر شده است. موفقیت های بعدی هم به شرط استقامت پشت سر هم پیدا می شوند زیرا قرآن فرموده است که شرط اولیه تغییر هر جامعه‌ای، آن است که آنان خود را تغییر دهند.

فرا تحلیل نیوز-محمود فروزبخش /تغییر بر اساس شاکله های پیشینی هر پدیده است. مثلا شما توان ورزشکاری دارید و می‌روید یک تیم ورزشی و روز به روز بهتر می‌شوید یا هوش ریاضی خوبی دارید می‌روید رشته ریاضی و روز به روز بهتر می‌شوید.

اما تحول یعنی از جا کنده شدن. تحول بسیار دشوارتر است. مانند کنده شدن هواپیما از زمین. هواپیما اول که می‌خواهد بپرد روی زمین سرعت می‌گیرد. این همان تغییر است. اما آن لحظه که بال هایش را جمع می‌کند و اوج می‌گیرد یعنی درست لحظه کنده شدن از زمین، این از جنس تحول است. وقتی دیگر روی زمین نیست تمام معادلاتش فرق می‌کند با وقتی که بر روی زمین است.

اهل اندازه‌گیری معمولا به شما توان معمول جامعه را گوشزد می‌کنند و می گویند ما می توانیم تا این حد نهایتا سرعت بگیریم زیرا توان ما همین قدر است اما اهل اراده که از تحول صحبت می‌کنند از کنده شدن صحبت می‌کنند و ما را به فضا پیوند می‌زنند.

این همان تفاوت تغییر است با تحول.

پشت هر تحولی اگر چه منطق و تفکری نهفته است اما اصل هر تحولی، اراده معطوف به آن تحول است. انسان تنها موجود عالم است که می‌تواند علیه خودش قیام کند و متحول شود. یعنی چیزی فراتر از تغییرات تدریجی. می‌تواند جهت شر را به خیر وارونه کند. می‌تواند اعتیاد را کنار بگذارد. می‌تواند در بدترین شرایط اقتصادی تعداد فرزندان را افزایش دهد هر چند که اهل اندازه‌گیری از افزودن جمعیت او را نهی کنند. می تواند جامعه خود را دگرگون کند. می‌تواند اصلا با استکبار جهانی جدال کند. با قدرت‌مندترین قدرت ها مبارزه کند. می‌تواند زمینه را برای ظهور خیر مطلق فراهم کند.

آری انسان است که می‌تواند. به شرط آن که رهبری باشد که هم به خدا اعتماد داشته باشد هم به مردم. به این شخص امام می گویند که بر اساس اراده، جامعه را به اختیار خودش از ظلمات به نور می برد. این نقل بنی اسرائیل است در قرآن، که اراده کرد و همراه با اراده موسی در تاریخ جاودانه شد و البته هنگامی که به حساب کتاب های معمول و مرسوم قناعت کرد در بیابان ها آواره شد.

اگر چه با اندازه گیری های معمول دل به دریای نیل زدن غلط بود اما موسی که اراده خود را به اراده الهی گره زده بود منتظر گشایشی بود که دیگران نمی‌دیدند. اگر چه انتخاب  مسیر دو سر مسدود میان فرعونیان و آب، بی‌معنا به نظر می آید اما این اراده است که وضعیت جهان را گشوده می‌کند و سنت های الهی را به یاری مومنین صدا می‌زند.

آری اهل اراده از جزئیات ادامه مسیر خبر ندارند آن ها شوق هدف دارند و اتکا به نیروی درونی خود کرده نتیجه امور را به خدا واگذار می‌کنند. اهل اراده به حساب کتاب های معمول قانع نمی‌شوند بلکه می‌روند تا راهی بگشایند.

 

ایران تحول یافته؛ ایران بااراده

ایران عصر خامنه‌ای دل به دریا زد تا راهی بگشاید. با رهبری دریادل همراه شد و مسیر را گشود. موفقیت ها در بیانیه گام اول ذکر شده است. موفقیت های بعدی هم به شرط استقامت پشت سر هم پیدا می شوند زیرا قرآن فرموده است که شرط اولیه تغییر هر جامعه‌ای، آن است که آنان خود را تغییر دهند.

در جای دیگر قرآن گفته: کسی که تقوا کند، شناخت حق و باطل هم به او داده می شود و راه خروج از مشکلات به او نشان داده خواهد شد. (سوره طلاق، آیه ۳)

این هم اراده بشر است که در طول اراده خدا قرار می‌گیرد و مسیر تاریخ را متحول می‌کند همانطور که با انقلابی اسلامی ما این گونه گام برداشتیم.

آری همراهی مردم با اراده امام خمینی موجب تحولات گسترده ای شد. در سه دهه بعد از امام خمینی هم تحولات بسیاری در جامعه ایران رخ داد که تا قبل آن سابقه نداشت. این تحولات مدیون همراهی مردم با رهبر خویش بود. از این لحاظ ما بر روی لفظ «امام اراده» تاکید می‌کنیم و برای تاثیرگذاری بر مناسبات آینده کشور تاکید و تامل بر این واژه را مناسب می‌بینیم.

اگر این واژه در زمانه ما موجب گشایش شد که بسیار عالی. اگر استقبال از آن نشد، نگران نیستیم می‌دانیم که کلام ما در امتداد امام است و روی زمین نمی‌ماند و سرانجام جایی اثر خواهد گذاشت. جایی که حتی خودمان هم حسابش را نکرده ایم. در هر صورت با ادبیات امام همراه می شویم و سعی می کنیم «جهش» و «تحول» را درک کنیم هر چند که این واژگان دور از دسترس به نظر می‌آیند اما ما آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کرده‌ایم و حرف او را پی می‌گیریم و زین سبب متحد می‌شویم حال آن که آیت الله خامنه‌ای هم ما را انتخاب کرده است و مورد خطاب قرار داده است و این انتخاب دوسویه است. انتخابی که دوطرف امیدوارانه به دنبال ساختن آینده بهتر هستند. آینده‌ای که متفاوت است و جبران خسارت های پیشین را می‌کند.

 

  • نویسنده : محمود فروزبخش