سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نامه‌نگاری‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه ششم گفت: در نهایت این جمع‌بندی حاصل شده است که برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق با همکاری دولت تدوین شود.

به گزارش حرف شما، محمد خدابخشی گفت: با توجه به آنکه دولت احکام برنامه ششم را در اختیار مجلس قرار داده است اعضای کمیسیون معتقد بودند احکام برنامه نمی‌تواند جای برنامه توسعه را بگیرد.

وی افزود، بر اساس تجربه‌ای که نمایندگان از بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه داشتند، یک نگرانی بین نمایندگان درباره لایحه برنامه ششم  ایجاد شد و با پیگیری‌هایی که ریاست مجلس انجام داد این نگرانی رفع شد.

خدابخشی تصریح کرد، هم‌اکنون نمایندگان تغییراتی را که مد نظر دارند می‌توانند اعمال بکنند. این تغییرات با توجه به اختیارات مجلس و با تعامل با دولت به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که لایحه دولت ماهیت برنامه پیدا بکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در نهایت این جمع‌بندی حاصل شده است که  برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق با همکاری دولت تدوین شود.

خدابخشی ادامه داد، با توجه به آنکه در روزهای گذشته  لایحه تحت بررسی اولیه و مقدماتی قرار گرفته بود، روز یکشنبه بررسی کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه انجام خواهد شد.

وی افزود، خروجی جلسات و تصمیمات کمیته‌های تخصصی نیز در کمیسیون تلفیق  مطرح و بنا به نظر جمعی درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش تسنیم، در حالی دولت لایحه‌ای را با ۳۵ بند تحت عنوان لایحه برنامه تقدیم مجلس کرده است که برخی نمایندگان معتقدند دولت تنها احکام برنامه را به مجلس ارسال کرده است و احکام برنامه نمی‌تواند جای برنامه توسعه را بگیرد. لازم به ذکر است برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰بند داشتند.

انتهای پیام/ تسنیم