همین آقای وریا غفوری که با استفاده از رانت شهرت اینگونه روضه شکاف طبقاتی می‌خواند حاضر است دستمزد کمتری بگیرد؟ حاضر است از زندگی مرفه خود دست بکشد؟ حاضر است مثل اکثریت هواداران فوتبال زندگی کند تا این «تقسیم غیر منصفانه ثروت» کمتر شود؟

به گزارش فرا تحلیل نیوز چند سالی است مد شده فوتبالیست‌ها و چهره‌های هنری در نقش «فعال اجتماعی» مواضع منتقدانه می‌گیرند، اصل آزادی افراد برای اعلام مواضع بدیهی است اما صاحبان تریبون رسانه‌ای چه در مقام مسئولیت سیاسی در حکومت، چه در لباس شهرت ورزشی و هنری نمی‌توانند با یک دست چاه فاصله طبقاتی را حفر کنند و با دست دیگر شعار «ای وای عدالت» سر بدهند!

همین آقای وریا غفوری که با استفاده از رانت شهرت اینگونه روضه شکاف طبقاتی می‌خواند حاضر است دستمزد کمتری بگیرد؟ حاضر است از زندگی مرفه خود دست بکشد؟ حاضر است مثل اکثریت هواداران فوتبال زندگی کند تا این «تقسیم غیر منصفانه ثروت» کمتر شود؟

توئیت امروز جناب غفوری را باور کنیم یا عکس‌های منزل ایشان را؟!‌