طبق نظر کارشناسان، صدور پرونده وکالت که ده‌ها سال است در انحصار کانون وکلا و جمع مشخصی از این افراد قرار دارد موجب پشت در ماندن بیش از ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق و از دست رفتن ۵۰۰ هزار شغل طی بازه ۷ تا ۱۰ ساله شده است.

فرا تحلیل نیوز – سید مهدی حاجی‌آبادی؛ «لوکس‌نشینان نجومی‌بگیر انحصاری» از القابی است که بعضا از سوی مردم به بخشی از جامعه وکلا در ایران اطلاق می‌شود؛ کارشناسان معتقدند انحصار ایجاد شده برخی مشاغل به ویژه وکالت موجب مصائب بسیار و گسترش بیکاری در این رده است.