به ترامپ گفته بودند ایران نه در داخل و نه در منطقه آمادگی مردمی لازم برای یک واکنش بزرگ را ندارد. حالا این هم خطا از آب درآمده و نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر منطقه ایران از جانب مردم تحت شدیدترین فشارهاست برای اینکه قویترین اقدامات را انجام بدهد.

به گزارش فرا تحلیل نیوز؛ مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در کانال شخصی خود نوشت:

تیمِ پمپئو-کوشنر، که از آن میان پمپئو می خواهد رییس جمهور هم بشود، و بنابراین در انداختن ترامپ به مهلکه منافع شخصی دارد، پس از پول کلانی که از بن سلمان و بن زاید گرفته اند، با حساب ویژه روی حماقت و نادانی ترامپ، به او این مشورت را دادند که به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی از او در انتخابات امریکا یک قهرمان خواهد ساخت.

ترامپ از هیچ چیز به اندازه درگیر شدن در یک رویارویی بزرگ نمی ترسد. تیم پمپئو به او تضمین داده اند ایران پاسخ مهمی نخواهد داد. او با این تضمین، به چنین حماقتی دست زده است.

حالا می بینند داستان دارد برعکس از آب در می آید و ایران در یک گستره بسیار وسیع در آستانه پاسخی است که می تواند کل پروژه انتخاباتی ترامپ را دود کند و به هوا بفرستد و علاوه بر آن، امریکا را مجبور به ترک منطقه کند.

به ترامپ گفته بودند ایران نه در داخل و نه در منطقه آمادگی مردمی لازم برای یک واکنش بزرگ را ندارد. حالا این هم خطا از آب درآمده و نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر منطقه ایران از جانب مردم تحت شدیدترین فشارهاست برای اینکه قویترین اقدامات را انجام بدهد.

علت اینکه ترامپ از بامداد امروز شروع به تهدیدهای احمقانه کرده این است که دوباره همین تیم به او گفته اند اگر تهدید بزرگ بکند، ایران اقدام بزرگ نخواهد کرد.

همه این لفاظی ها برای آن است که ایران کاری نکند؛ اگر ایران کاری کرد همه آن پیش بینی ها و محاسبات غلط از آب درخواهد آمد و ترامپ خود بهتر از هر کسی می داند که آغاز درگیری با ایران نه تنها باخت او در انتخابات را تضمین می کند بلکه شخص او را تا انتهای عمر به یک هدف نظامی برای ایران تبدیل می کند. این تهدیدها را از این منظر ببینید.

همه داستان این است: می خواهند بترسیم. نخواهیم ترسید.

  • نویسنده : مهدی محمدی