دو دیپلمات انگلیسی و هلندی در پارتی با حضور دختران ایرانی در منطقه ولنجک تهران دستگیر شدند، امری که معاون اول دستگاه قضایی معتقد است دستهایی در پشت پرده جهت برگزاری این میهمانی توسط دیپلمات‌ها قرار دارد.

فرا تحلیل نیوز  سید مهدی حاجی‌آبادی؛ دو دیپلمات انگلیسی و هلندی در پاتی شبانه‌ای در منطقه ولنجک تهران دستگیر شدند؛ این دو دیپلمات پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند؛ چندی پیش دستگیری دیپلمات ژاپنی هم در یک پارتی شبانه نیز خبرساز شد.