سید مهدی ابرقویی به‌عنوان رئیس ستاد مردمی صلح آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اصفهان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار فرا تحلیل نیوز ، سید مهدی ابرقویی به‌عنوان رئیس ستاد مردمی صلح آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اصفهان معرفی شد.

ستاد مردمی صلح با ماموریت تبیین برنامه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حوزه‌های سیاست خارجی، دفاع از حقوق عامه، حقوق شهروندی، حقوق زنان و خانواده، توجه به اقوام، ادیان و مذاهب رسمی کشور تشکیل شده است.

انتهای پیام