در این میان که اختلافات و تعدد سناریو در جریان اصلاحات اظهر من الشمس است، «مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح طلب مجلس از سناریو سازی رقیب برای اصلاحات سخن می گوید تا شاید اذهان عموم را به موضوعی دیگر سوق دهد.

به گزارش فرا تحلیل نیوز اصلاح طلبان در آستانه انتخابات یازدهم مجلس دچار تعدد آرا هستند. این جریان سیاسی با توجه به ضعف عملکردی که در مجلس و شورای شهر تهران  و از بین رفته وجههاش در اذهان عمومی به دنبال راهی است تا کمترین هزینه را در انتخابات آتی مجلس متحمل شود. درواقع اصلاح طلبان به وضوح می دانند که ورودشان به انتخابات آتی مجلس بدون هزینه نخواهد بود. از این رو اصلاح طلبان سعی دارند سناریویی بچینند که کمتر آنها را دچار آسیب کند.اصلاح طلبان در یک چهارراهی ناگزیر گرفتار شده اند. از یک سو نمی دانند که در انتخابات شرکت کنند یا خیر و از سوی دیگر می دانند که انتخابات برای آنان مانند گذشته نیست و سختی های زیادی خصوصا از جهت ساختن دیوار اعتماد برای جامعه دارد. دیواری که این روزها هر روز به طریقی در هم می شکند.

مشکلات از همین جا آغاز می شود که اصلاح طلبان با خود می اندیشند که اگر به انتخابات آینده پای بگذارند چقدر درصد شکست و پیروزی دارند. چقدر وجهه آنها اجازه ورود به انتخابات را می دهد. از همین روست که سناریوها متعدد است.

«مصطفی تاج زاده»، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره همین تردیدهای اصلاح طلبانه که آنها را در چهارراه تصمیم گیری قرار داده است، می گوید: «تردیدهای بسیاری در خصوص کیفیت شرکت در انتخابات وجود دارد که میتواند ما را منفعل و از طرفی راه حلهای جدیدی پیش روی ما قرار دهد. شرکت بدون قید و شرط ضد اصلاحات است، لذا نباید اصلاح طلبان متهم شوند به هر قیمتی در انتخابات شرکت می‌کنند.»

این فعال سیاسی با بیان اینکه اصلاحات هیچ گاه مثل امروز دچار اختلاف نبوده است از دو دیدگاه همراهی با انتخابات و اینکه هر چه پیش آید خوش آید و از سوی دیگر استراتژی عبور از انتخابات را مطرح می کند. هر چند که این عنصر سیاسی تندرو عبور از انتخابات را نهی می کند اما این گزینه واقعیتی است که اصلاح طلبان به آن برای حضور در انتخابات آینده اشاره و بر سر آن بحث کرده اند. برخی از اصلاح طلبان میانه این دو راهبرد انتخاباتی را می گیرند و بیان می کنند با شرط گذاری برای نظام اصلاح طلبان باید آبروی از دست رفته خود را اینگونه بخرد و اگر شکستی هم خورد موضوع را مانند همیشه به دستگاه های نظارتی انتخابات نسبت دهد.

در این میان که اختلافات و تعدد سناریو در جریان اصلاحات اظهر من الشمس است، «مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح طلب مجلس از سناریو سازی رقیب برای اصلاحات سخن می گوید تا شاید اذهان عموم را به موضوعی دیگر سوق دهد.

در همین رابطه، وی در صفحه توئیتر خود می نویسد: «ملت ایران بدانند که سناریویی هست که می‌خواهند مردم را از صندوق‌های رای مأیوس کنند. این سناریو می‌خواهد نمایندگان اظهار نظر نکنند، در حالی که هر نماینده براساس اصل ۸۴ قانون اساسی آزاد است و می‌تواند اظهار نظر کند و حتی از آقای خاتمی یا رفع حصر صحبت کند.»

به نظر می رسد که اصلاح طلبان موضوع عدم شرکت در انتخابات که برنامه برخی از اصلاح طلبان برای گروکشی است را دستاویزی برای سناریویی جدید کرده اند. اصلاحات می دانند که وجهه گذشته برای ورود به انتخابات را ندارد و از همین رو سناریو تازه ای را آنهم از زبان رقیب معرفی می کند. سناریویی که قطعا به رقیب نمی چسبد؛ چراکه اصولگرایان همواره خواهان حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای بوده اند. اینکه حضور حداکثری مردم با شکست اصولگرایان و پیروزی اصلاح طلبان تمام می شود، آدرس غلطی است که اصلاح طلبان پیش از انتخابات آتی مجلس در مجامع عمومی در حال انتشار هستند.

اما موضوع اصلی اینجاست اصلاحات در تمام معنا امروز با چالش نامزد برتر در انتخابات روبروست. حتی برخی از سیاهی لشکرهای این جریان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال توجیه حضور دسته چندمی های اصلاح طلب در مجلس دهم هستند. نامی که خود اصلاح طلبان بر روی نمایندگانشان در مجلس نهادند و حالا به این نتیجه رسیده اند که بر روی این افراد نمی توانند برای انتخابات آتی مجلس سرمایه گذاری  و از این رو سعی می کنند شکست در این حوزه را با سناریوسازی جنگ روانی پر کنند. موضوعی که به هر جهت در انتخابات نمود دارد و چالش بزرگی برای جریان اصلاحات به شمار می آید.