ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه با بررسی اندیشه سیاسی مرتضی مطهری شامگاه یکشنبه نوزدهم مردادماه برگزار شد.

به گزارش فرا تحلیل نیوز ششمین لایو اینستاگرامی ایستگاه اندیشه با بررسی اندیشه سیاسی مرتضی مطهری شامگاه یکشنبه نوزدهم مردادماه برگزار شد.
محمود فروزبخش در ابتدای این برنامه اظهار داشت : استاد مطهری در کتابی خاص نظرات اندیشه سیاسی را مطرح نکرده است و کلیت نظر ایشان را باید در کتاب های گوناگون پیگیری کرد اما نخ تسبیح تمامی آثار ایشان، پرداختن به مقوله علل عقب ماندگی مسلمین است. تفاوت او با روشنفکران آن است که آن ها اروپا را الگو می دانند و عقب ماندگی ما را نسبت به آن می سنجند اما منظور مطهری از عقب ماندگی، غفلت از اسلام و جاماندن از تمدن اسلامی است.
معاون پژوهشی خانه مشروطه اصفهان ادامه داد: برای برقراری تمدن اسلامی باید بپذیریم که تاریخ بشر سیر تکاملی دارد و اگر مانند انجمن حجتیه تاریخ را در سقوط مطلق بدانیم، صحبت از نظام سازی و تمدن سازی معنا ندارد. مطهری معتقد است بشریت در مجموع حرکتی رو به بیداری و پیشرفت را طی می کند و برقراری حکومت دینی بخشی از این ارتقای بشر است.
وی گفت: پیشرفت در ادبیات شهید مطهری به معنای شکوفا شدن فطرت است و برخلاف نگاه های غربی تنها به جنبه های مادی محدود نمی شود. لازمه شکوفا شدن فطرت توجه به دو اصل عقلانیت و اختیار است. حکومت ظالم مانند بنی امیه با تکیه بر اندیشه جبر این گونه وانمود می کردند که عقب ماندگی مسلمانان خواست خداست در حالی که بشر می تواند اراده کند و سرنوشت خود را بسازد.
فروزبخش در ادامه توضیح داد: در زمینه عقلانیت، مطهری بر دو عنصر علم و اجتهاد تاکید می کند. وی مفید بودن علم را بسیار مهم می داند و بر کسب علوم امروزی پافشاری دارد. مطابق با همین اندیشه مطهری است که در جمهوری اسلامی می توان با توسعه نسبت برقرار کرد و آن را به طور کلی رد نکرد. اجتهاد نیز عامل بسیار تاثیرگذار دیگر است که به واسطه آن می توان به مقتضیات زمان توجه کرد و برای تعارضات متن دینی و شرایط فعلی راهکار پیدا کرد.
این نویسنده خاطرنشان کرد: در نزد مطهری حکومت امری ذاتی است. برقراری حکومت اسلامی مقدمه و ایجاد عدل، هدف است اما این مقدمه در تمامی لحظات برقراری این هدف جاری است و اساسا بحث تقدم عدالت بر ولایت، بی معناست. شان حکومتی رسول الله همیشگی است و این شان به امامان و سپس به فقیهان می رسد.
وی در پایان تاکید کرد: مطهری در زمان حیات خود به جزئیات حکومتداری چندان نپرداخت و بیشتر مبانی تشکیل علوم اسلامی از جمله اندیشه سیاسی اسلام را بیان کرد. او در نگاه به حکومت دینی از آن جا که حکومت را امری ذاتی می داند از استادش علامه طباطبایی فاصله می گیرد و به امام خمینی نزدیک می شود. فارغ از این که مطهری را متکلم یا فیلسوف بدانیم، او همیشه یک اسلام شناس بوده است و سعی داشته با عینک اسلام مسائل را ببیند. برتری او بر فضلای اسلام شناس دیگر این است که او با ورود به دانشگاه تهران با صورت مسئله های دانشگاهی مواجه شد و توانست میان حوزه و دانشگاه پیوندی برقرار کند.