تاکنون هیچ‌گاه رهبر انقلاب چنین آشکارا به انتقاد از زوال زبان فارسی به خصوص در برنامه‌های سازمان صدا و سیما انتقاد نکرده‌اند؛ امری که اگر مانع‌اش نشویم به زوال تمدن ایرانی می‌انجامد.

فرا تحلیل نیوز- سید مهدی حاجی‌آبادی؛ قصه تکراری است؛ سالیان درازی عبور کرده و زبان فارسی به قهقرا می‌رود و خبری از هزار و یک شورای عالی، فرهنگستان، نهاد و سازمان متولی امر نیست که خوش گفت: شاعر گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، لاجرم آنچه به جائی نرسد فریاد است.

  • منبع خبر : snn