باقیمانده گروهک جندالشیطان عملا با نظارت و هدایت آمریکایی ها موفق به تشکیل گروه جدید شدند! ماحصل این نظارت و هدایت، تاسیس گروهک جیش العدل شد. گروه ای که آمریکایی ها توسط منافقین، تشکیلات ، آموزش های جاسوسی، تسلیحات جدید و حتی محتوا و سبک بیانیه های شان را هم تغییر دادند.

فرا تحلیل نیوز مهدی جهان تیغی: جریان تروریستی در جنوب شرق، با تشکیل گروهک جندالله – جندالشیطان- توسط عبدالمالک ریگی، در اویل دهه هشتاد وارد مرحله تازه ای شد. این گروه با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل روندهای ضدامنیتی در بلوچستان ایران را دچار تحولاتی کرد و اولین عملیات های مستمر انتحاری و حمله هدفمند به مراکز مذهبی شیعیان و کشار مردم سنی به جرم همراهی با جمهوری اسلامی در آنها سالها توسط این گروه انجام شد.این گروه بعدها با پیوستن به جنبش سبز و حتی تغییر نام خود، به جبهه اتحاد اپوزسیون که تحت نظارت آمریکا در زمان فتنه ۸۸ گردهم آمده بودند، پیوست. از ۸۸ به بعد عملا می توان گفت این گروه پس از منافقین، نیروی مسلح رسمی اپوزسیون خارج نشین شد. اما پس از دستگیری تاریخی عبدالمالک ریگی در آسمان ایران و فروپاشی گروه او؛ چند ماه بعد! آمریکا گروهک جندالشیطان را که نزدیک به چهارصد شهید و زخمی از مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان را در کارنامه داشت، با تاخیر خبیثانه ای در سال ۲۰۱۰ به لیست گروه های تروریستی خود اضافه کرد.در فاصله کوتاهی بعد از فروپاشی جندالشیطان، نفر دوم نظامی این گروه – محمد ظاهر- گروه جیش العدل را تشکیل و تاکنون خون صدها شیعه و سنی، زن و کودک بی گناه و بی دفاع و همچنین تعدادی از حافظان امنیت کشور را بر زمین ریخته است. با این وجودپس از چندسال جنایت مستمر، وزارت خارجه آمریکا این گروه را با تاخیر زمانی بسیار معنادار در لیست گروه های تروریستی قرار داده اند. اما واقعا ماجرا چیست؟! آمریکایی ها در پشت صحنه چه چیزی را دنبال می کنند؟!

الف: همچنانکه  اشاره شد آمریکایی ها، گروهک جندالشیطان را عملابعد از فروپاشی این گروه، در لیست گروه های تروریستی قرار دادند و پس از آن نیز هیچ اقدام عملی علیه افراد این گروه تاکنون نکرده اند. ضمن اینکه باقیمانده گروهک جندالشیطان عملا با نظارت و هدایت آمریکایی ها موفق به تشکیل گروه جدید شدند! ماحصل این نظارت و هدایت، تاسیس گروهک جیش العدل شد. گروه ای که آمریکایی ها توسط منافقین، تشکیلات ، آموزش های جاسوسی، تسلیحات جدید و حتی محتوا و سبک بیانیه های شان را هم تغییر دادند. بنابراین پس از این هم قرار نیست برای اعضای گروه جیش العدل از طرف آمریکا اتفاقی بیافتد. و این اقدام اخیر، نیز نمادین باقی خواهد ماند. ضمن اینکه عمق جنایات ضدبشری جیش العدل هم به گونه ای است که آمریکایی ها مجبور به ظاهرسازی شده اند و اجبارا باید در پشت صحنه ارتباطات خود را حفظ کنند. در صوری بودن اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا همین بس که جیش العدل پس از قرار گرفتن رسمی در لیست گروه های تروریستی، لازم ندیده حتی اظهارنظر ظاهری و واکنش معمولی هم داشته باشد.

ب: آمریکایی ها با صرف دلارهای زیاد – که بخشی از آن نیز توسط پول مستقیم نفتی عربستان و امارات تامین می شود- تاکنون برای تشکیل گروه های متعدد تروریستی در جنوب شرق هزینه صرف کرده اند، ولی  حتی به اهداف اولیه خود نیز نزدیک نشده اند. گروه های همچون جیش العدل قرار بود، همواره ابزار پروژه مشغول سازی امنیتی ایران در جنوب شرق باشند و همچنین طی چند سال به ارتشی برای استقلال بلوچستان ایران! تبدیل شوند. اما اکنون آمریکایی ها به هیچکدام از اهداف خود نرسیده و جیش العدل خواسته های آنها با وجود چندین سال زمان و فرصت، نتوانسته برآورده کند. این گروه مانند جندالشیطان پس از چند سال جنایت به یک گروه سوخته و با ارزش محدود به چند عملیات تروریستی برای ادامه حیاتش تبدیل شده اشت. بنابراین زمان بهم زدن روابط ظاهری با این گروه نیز رسیده و از این به بعد ارتباط با آن از طریق همان سرپل های پنتاگون و سازمان سیا به صورت مخفی و با همکاری افسران اطلاعاتی عربستان و امارات باقی خواهد ماند. در حقیقت آمریکایی ها با قرار دادن جیش العدل به عنوان گروه تروریستی به شکست اهداف امنیتی و سیاسی خود در جنوب شرق ایران اعتراف کرده اند.

ج: اما آمریکا پس از مرحله جداسازی ظاهری خود از جیش العدل  یک هدف خبیثانه دیگر را دنبال می کند. این گروه بعد از این مجوز خواهد داشت که عمق جنایات غیر انسانی خود را افزایش بدهد! به معنای دیگر، در لیست ترور آمریکا قرار گرفتن در حقیقت مجوز جنایت بیشتر برای این گروه توسط  آمریکا است. آمریکایی ها پیشاپی برای جنایات غیرانسانی جیش العدل در آینده، به ظن خودشان راه فرار و انکار ارتباط با این گروه را باز کرده اند.

د: یک گمانه امنیتی و اطلاعاتی دیگر نیز این است که آمریکا، گروه تروریستی جدیدی با قالب و ظاهری دیگر را جایگزین جیش العدل خواهد کرد. این گروه یا گروه های جدید نیز همچون جندالشیطان و جیش العدل سالها فرصت دارند تا قبل از اعلام ظاهری در لیست گروه های تروریستی آمریکا جنایات جدیدی را با خیال راحت و بدون مانع در جنوب شرق ایران راه بیااندازند. آمریکایی ها سالهاست آرزو دارند یک گروه نظامی در جنوب شرق داشته باشد که باوجود عملیات های ضدامنیتی، بدنه اجتماعی و هوادارمردمی داشته باشد و ظاهر جنایاتش هم  تاحدی با حداقل معیارهای حقوق بشری قابل تطبیق باشد. تجربه نزدیک به دو دهه فعالیت های جندالشیطان و جیش الظلم نشان داد که سالها سرمایه گذاری بر این گروه ها نه تنها بدنه اجتماعی در جنوب شرق برای تفکرات وهابی و تجزیه طلب ایجاد نمی کند، بلکه آمریکایی ها را در عوض به علت شراکت در جنایات آنها در میان مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان منفورتر کرده است. دولت آمریکا با قرار دادن جیش العدل در فهرست گروه های تروریستی این کشور در حقیقت افسران سازمان سیا را به خاطر ناکارآمدی و عدم موفقیت در اهداف راهبردی تنبیه کرده است.

  • منبع خبر : جهان نیوز