عرض می فرماییم خدمت انور شما که دیروز صدو نهمین علنی شورای پنجم بود به همین طویلی دقیقا(کمرمان رگ به رگ شد) در میان رگ به رگ شدنمان رونمایی کردن از ۱۰جلد کتاب “فرهنگ نامه شهروندی”. شهردارجان فرمودند مردم این کتاب ها را بخوانند هم با حقوقشان آشنا می شوند و هم با تکالیفشان. تجربه ثابت کرده ما مردم عمرا حقوقی داشته باشیم ولی با مطالعه این کتاب ها که نگفتن چقدر بودجه مادرمرده را حرامش کرده اند، به احتمال زیاد یک چیزی به شهر بدهکار می شوید!

طنز- فرا تحلیل نیوز/ هر رفتنی یک برگشتنی هم دارد! چرخ برنامه ریزی و بودجه همه جا لنگ می زند. وضعیت کار ما که بگیر نگیر دارد تو خود حدیث مفصل بخوان “اون بالا رو!”

***فرهنگ ما و فرهنگ اونا

عرض می فرماییم خدمت انور شما که دیروز صدو نهمین علنی شورای پنجم بود به همین طویلی دقیقا(کمرمان رگ به رگ شد) در میان رگ به رگ شدنمان رونمایی کردن از ۱۰جلد کتاب “فرهنگ نامه شهروندی”. شهردارجان فرمودند مردم این کتاب ها را بخوانند هم با حقوقشان آشنا می شوند و هم با تکالیفشان. تجربه ثابت کرده ما مردم عمرا حقوقی داشته باشیم ولی با مطالعه این کتاب ها که نگفتن چقدر بودجه مادرمرده را حرامش کرده اند، به احتمال زیاد یک چیزی به شهر بدهکار می شوید!

نوروزی جان گفتند: منتظر پیشنهادات و انتقادات هستیم برای اصلاحات فرهنگ عظیم! اصفهان

پیشنهاد اصلاحاتی: لطفا فرهنگ نامه عظیم مدیریت شهری هم تدوین شود تا مدیران شهر با تکالیفشان آشنا شوند باشد که حقوق مردم هم تعیین تکلیف شود.

***درباب اتحاد و مشارکت

مدتی نبودیم رییس شورا تغییر کرد، تغییر دادند، تغییر ندادند! (آقاجان راننده و اتاق را تحویل نداده، روایتی هم هست که میگه کلید شهر را هم هنوز تحویل نداده! ما که بخیل نیستیم. همان اول کار هم بخیل نبودیم ولی خدا وکیلی معنی اتحاد و اتفاق آرا را فرسنگ ها جابجا کردین.خبر رسیده به خاطر شما فرهنگ نامه معین تغییر کرده.)

کلید دار شورا ذوق مندانه از بازدیدشان از ۱۳۷می گفتند. همان جا که زنگ می زنید و بگیر و نگیر دارد که چاله روبروی خانه تان را پرکنند یا پول بگیرند بعد پرکنند یا کلا بی خیال! رییس اعلام کردند آذر ماه۲۶هزار نفر زنگ زدند به آقای ۱۳۷و این رقم را نشانه مشارکت مردم قلمداد کردند. برادرمن این آمار برای کل سال حفظ بشه رقمی حدود۳۰هزار نفر درمیاد. جمعیت شهر اصفهان حدود۳میلیون نفر شده و جمعیت کسایی که با ۱۳۷تماس بگیرند در یک سال یک صدم جمعیت شهر هم نیست! شما که معنی اتحاد را تغییر دادید کاری به معنی مشارکت نداشته باشین، میشه؟

***پایلوت حباب طلایی

ناف اصفهان را از همان اول با شعار بریدند:”شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اسلامی، شهر جهانی صنایع دستی و…” قرار شده یونیسف شهر ما را بابت این حجم شعار به ثمر نرسیده پایلوت “حباب طلایی” قرار بدهد!

دیروز آقای شهرسازی را آورده بودن شورا تا از شهر دوستدار کودک بگوید. همان شهری که کودکهای بقیه استان ها را در خودش جا داده تا بازیافت جمع کنند!

همان شهری که برحسب اتفاق “شهر جهانی صنایع دستی” هم هست ولی هنرمندان صنایع دستیش مدتهاست روبه قبله اند.

حالا قرار شده کودکان شهر خیلی خوش به حالشان بشود:”سعی شده براساس چشم‌اندازها، اصفهان به شهر دوستدار کودک و خانواده محور، عادلانه، ایمن، سبز، شاد و مشارکت‌جو تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که کودکان شهر محترم باشند و مورد مشورت قرار گیرند تا زمینه شکوفایی آنان فراهم شود. ایجاد محیطی برای حضور سالم در جامعه، تحقق محیط‌های مناسب بازی، تعاملات اجتماعی بین نسلی و همچنین افزایش فرصت‌های برابر کودکان در گروه‌های مختلف، افزایش ایمنی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری و فرصت‌های رفاه و اشتغال در آینده از جمله اهداف شهر دوستدار کودک است که تطبیق آن با انتظارات یونیسف انجام و ایرادات برنامه گرفته شده است.” این حجم خوشبختی را هیچ کودک اصفهانی نمی تواند هضم کند. بگویید اورژانس آماده باشد که سیل مشکلات گوارشی درراه است.

***ماجرای آقای شماره۱۳

ما که نبودیم نه تنها رییس جدید امده که آقای شماره ۱۳ هم آمده، بالاخره! فیلمی است شورای شهرمان. روبروی هم می نشینند و باب درشت نگاه کردن های زیرچشمی، تکه های اصفهانی و خنده های دوستانه چهره به چهره، مرزهای صداقت و دوستی را جابجا می کند.

تا همین پارسال دوستان متحد یک لیست و یک جناح ۶+۷ بودند. صندلی ۱۳ را خالی کردند، خالی شد….(اصلا به ماچه!) قند در دل شیش تایی ها آب شد. حالا که صندلی پرشده آقای ۱۳ اعلام نکردند عضو کدام شیش تایی ها شده اند تا حداقل مردمی که رای داده اند تکلیفشان را بدانند چه شورای باحالی دارند.

آقای شماره ۱۳ اعصاب ندارد به خصوص وقتی که رییس شهر می آید. فقط تند تند مشق می نویسد.(سند نباشه یهو!)

***بغض نکن عززززیزم

دیروز کف شورا یک ملت بغض کرد! هواپیما نخبه ها، مردم کرمان، سردارشهید، اتوبوس ته دره و… همه را چزانده ولی عزززیزم تو بغض نکن. به جای بغض جلسات علنی را لنگ ظهر و لنگه به لنگه نیا بغض پیشکش!

  • نویسنده : احسان تیموری