این هفته رییس نظام مهندسی را مهمان کرده بودندهمان که کل شهر سایه اش را با تیر می زنند با آن مهندسان تنبلش! از بس که تخیلی تاییدیه ساخت صادر می کنند نسیم بیاید ساختمان ها را باد می برد بماند که بانوی شهرساز شورا از پتانسیل سازمان و ساخت و ساز شهر دفاع کرد ولی یک شهر آقای مهندس ساختمان را می بیند رنگ از رخش می پرد.

فرا تحلیل نیوز – گزارش طنز از جلسه ۱۱۴ شورای شهرداری اصفهان /این هفته خلوت بود تالار طلایی شهر! از بیم کرونا رهیده بودند یا در کف نتیجه انتخابات مانده بودند را خدا داند.
خبرنگاران هم برگ ریزان کرده بودند. هفته قبل که روز زن بود و شورای شهر جعبه خاتم هدیه داد از در و دیوار خبرنگار ریخته بود کنج تالار . این هفته اما هدیه بگیران هم نبودند.
زیرنوشت: راوی می گوید کرونا با دیدن این صحنه ها خودش چاییده!


دیروز ضدعفونیمان هم کردند. همان ۸ صبح از در و دیوار بلدیه شهر بوی وایتکس بلند بود. همه را شسته و چلانده و پهن کرده بودند آفتاب خشک شوند!
توی تالار اوضاع خوشمزه تر بود. بعضی ها از دور برای هم بای بای می کردند. دیگری کنج صندلی چسبیده بود و از کنار دستیش فاصله می گرفت. بعضی ها هم به هم مشت می کوبیدند.
اندکی بعد مسوول تشریفات، پیس پیس با اسپری الکل تشریف فرما شدند و کف دست همه پیس پیس کردند ولی معین جان، رییس سابق شورا برآشفتند که این چه بلاست آخر! نامبرده دیروز با همه اعضا دست داد. اگر دیدید کل شورا رفت هوا بدانید زیر سر کی بوده.
آنقدر که دیروز اعضا را پیس پیس کردند اصفهان را چلانده بودند الان ویروس گرخیده بود.
زیرنوشت: چند تا از این پیس پیس ها هم بدهید به مردمی که از ترس کرونا پناهنده داروخانه های بی شرفی شده اند که خودشان ماسک زده اند و درشت روی شیشه نوشته اند ماسک و اسپری الکل نداریم! این روزها بعضی ها از کرونا بدترند. کرونا هم می رود و روسیاهی می ماند به همین پیس پیس ها و ذغال خوب و مسوولان بد!

***گوش نمی دهیم!
بس که دیروز پچ پچ کردند صدای سخنگو هم درآمد:” نطق نمی کنم تا گوش کنید. آقا دارم لایحه می خونما…. برادر رای بده…. ”
درک کنید کرونا آمده خستن! اعضا خسته شدند از بس شهر را سابیدند و شستند تا مردم ویروسی نشوند.
سخنگو جان نطق هم فرمودند که بلدیه این هوا لایحه اصلاح بودجه فرستاده خواستیم بررسی کنیم دعوت کردیم از مسوولان باربط ولی نیامدند فقط یک نفر آمده که آنهم نیامده بود مهم نبود… مستندات هم نداشت… فکر کنیم کلا یک پوشه خالی فرستاده بودند شورا بقیه اش را هم در مسیر کرونا برده بود…
شهر است دیگر گاهی اوقات ویروسی می شود.

***محرمانه
این هفته رییس نظام مهندسی را مهمان کرده بودندهمان که کل شهر سایه اش را با تیر می زنند با آن مهندسان تنبلش! از بس که تخیلی تاییدیه ساخت صادر می کنند نسیم بیاید ساختمان ها را باد می برد بماند که بانوی شهرساز شورا از پتانسیل سازمان و ساخت و ساز شهر دفاع کرد ولی یک شهر آقای مهندس ساختمان را می بیند رنگ از رخش می پرد.
آقای ساختمان همه چیز را گفتند محرمانه است. زمین زیرپایتان فرونشسته و ریخته و عن قریب است که از هیبتش لوله گاز هم بترکد و همه شهر جزغاله شوند اما نمی گویند کجای شهر است!
رفته اند بازدید همتاهای پلاسکو در شهر و می گویند گزارش هم داده اند به آقایان با ربط ولی نمی گویند کدام ساختمان و کدام بیمارستان عن قریب فرومی ریزد چون باید نصف شهر را تخلیه کنند. به همین دلیل محرمانه است!
زیرنوشت: آقای برادر در شغل شما صدور پروانه و پایان ساخت و کیفیت بتن و ساختمان و زیرمیزی مهندسان ناظر و رشوه ماده۱۰۰محرمانه نیست؟ این روزها حجم محرمانه ها آنقدر زیاد شده که آخرش مردم زیر این حجم محرمانگی خفه می شوند.

***کرونا هست ولی کم است
آقای دکتر شورا یک چیزی نطق فرمودند کرک و پرمان ریخت! گفتند آمار ثبت شده ای از ابتلا به کرونا در اصفهان نیست چون آزمایشگاهش در اصفهان نبوده!
می توانید فکر کنید کرونا اصفهان نیامده چون دنبالش نگشتند!
اما مردم فهیم نگران نباشند اگر ماسک نیست ولی شهرداری هست و اتوبوس ها را ضدعفونی می کند. اگر سوار اتوبوسی می شوید که از فرط کثافت برق می زند و شما عوامل وبا را در حال گشت و گذار می بینید نگران نباشید اینجا ضدعفونی شده. فوت کن بشین!
آخرهای جلسه علنی خبرنگاران را فرستادند بیرون تا درباره احوالات کرونا جلسه بگذارند. این روزها خیلی چیزها محرمانه است! زیرحجم محرمانه ها خفه نشوید مرگ با کرونا پیشکش!