مجلس نمایندگان آمریکا طرح ضد ایرانی موسوم به شفافیت مالی را تصویب کرد.

به گزارش حرف شما، مجلس نمایندگان آمریکا، طرح ضد ایرانی موسوم به شفافیت مالی را با دویست و هشتاد و دو رای مثبت در برابر یکصد و چهل و سه رای منفی به تصویب رساند. هدف از این طرح، بررسی دارایی های احتمالی مقامات ارشد ایرانی در بانک های خارجی است.

چهل و دو نفر از نمایندگان دمکرات به این طرح رای مثبت دادند.

انتهای پیام/ تسنیم