درقضیه خودرو پارس و دنا پلاسِ نمایندگان وقضیه های آینده ازقبیل واکسن آنفولانزا غیره وغیره…؛ موضوع خودرو ملی دادن به نمایندگان مجلس انقلابی مطرح نیست؛موضوع فراتر ازآن است.

فرا تحلیل نیوز -سید جواد میرمعصومی/در میانه ی جنگِ با زبیریان، امیرِ لشگر مختار توسط مشاورش، دچار وسوسه شیطانی می شود. کیان ایرانی برای جنگ وارد و اذن می گیرد؛ امیر لشگرِ منصوبِ مختار، توسط مشاورش دچار وسوسه می شود، به سردار سلحشور سپاه شک می کند؛ شرط اذن را ورودِ به جنگ، بدون اسب می داند. کیان تمنا می کند که با اسب بهتر می تواند پوزه دشمن را به خاک بمالد. اما امیر تاکید می کند بدون اسب بجنگد. ساعاتی بعد جنگجویان ایرانی به سرداری کیان شکست می خورند. وشیطان پیروز این صحنه می شود. افسوسِ امیر لشگر، دیگر به کار نمی آید. این شکست سرآغاز شکست پیروزمندانه مختار در جریان خونخواهی از حسین بن علی ( ع) می گردد.

 

درقضیه خودرو پارس و دنا پلاسِ نمایندگان وقضیه های آینده ازقبیل واکسن آنفولانزا غیره وغیره…؛ موضوع خودرو ملی دادن به نمایندگان مجلس انقلابی مطرح نیست؛
موضوع فراتر ازآن است. قرار است همین اولِ کارِ مجلسِ یازدهم، جنگ روانی، مجلس را به حاشیه بکشانند.همه میدانیم که موضوع خودرو براساس رویه معمول برای تسهیل در اجرای وظائف نمایندگی به نمایندگان یا به امانت داده شود یا بصورت قسطی فروخته میشود.قرار نیست خودرو ملی در این مجلس برای رفاه حال شخصیِ نمایندگان تحویل داده شود. خوب توجه کنید؛ قرار است این خودرو ملی برای تسهیل در اجرای وظائف نمایندگی آنهم با هزینه خودشان انجام گردد. خب، عده ای از نمایندگاه پایتخت نشین بی نیاز از آن شدند و اعلام کردند. ویکی، دونفر قربتاً الی الله !!! آن را رسانه ای کردند.!!!
اما موضوعی که در این میان مهمتر از خودرو یا واکسن یا هرچیزی از این قبیل، میباشد؛ جنگ روانی ورسانه ای اشخاصی غرض ورز از درون حاکمیت و با اهداف خاص، واز بیرون حاکمیت و پشت سیستم نشینان اجیر شده ی اون طرف آبی، است که می خواهند با ایجاد توهم رفاه طلبی، مجلس یازدهم را به حاشیه بکشانند.

 

قطعاً این مجلس آمده است با اصلاح قوانین، کسب وکارها را تسهیل کند، با رانت های سازمان یافته ناشی از تبصره های قانونی بوسیله اصلاح، تغییر ووضع قانون مبارزه کند؛آمده است رویه های غلط نظارت بر دولت را اصلاح کند. مهمترین عملکرد نمایندگان انقلابی نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط دولت است. کار سختی در پیش است. تا کنون حدود ۵ ماه از تشکیل آن می گذرد. مجری قوانین، اگر قانونِ خوب را نتواند یا نخواهد اجرا کند، قطعاً کار مجلس خنثی می شود. خواهش می کنم متوجه باشید؛ دولت پاکدست وجهادی باید در ادامه مسیرِ مجلس، با رای ملت سرکار بیاید تا پازل جهاد وخدمت تکمیل گردد. استدعا می کنم دوستان ویاران وعلاقه مندان به اصل انقلاب، در میدان دشمن بازی نکنند. پیشنهادنمی کنم مطالبه گری ونظارت بر رایی که دادیم انجام نگردد؛ اما جنس مطالبه گری باید به گونه ای باشد که ویترینی نباشد، ماهیتی باشد؛ ما مجلس را انقلابی دانستیم که آمده است در اصلاح وتغییر یا وضع قوانین خوب، تدبیر کند. ما را با موضوعات نخ نمایی چون خودرو یا واکسن یا ازاین قبیل سرگرم نکنند. مواظب وسوسه خناسان وشیاطین باشیم. “کیان ایرانی را با جنگ روانی، رسانه ای؛  وارد معرکه جنگ با تزویر نکنیم.”

 

سید جواد میرمعصومی
وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت وعدالت اصفهان

  • نویسنده : سید جواد میرمعصومی