سرویس اطلاعاتی آلمان اعتراف می کند که سطح جمع آوری اخبار امنیتی ایران در اروپا، بسیار استراتژیک است. یعنی اخباری را دنبال می کند که دقیقا ناظر و مبتنی بر آینده پژوهی از آینده سیاسی غرب و سیاست خارجه کشورهای اروپایی می باشد.

فرا تحلیل نیوز -مهدی جهان تیغی: گزارش رسمی امنیت سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان، چند روز قبل منتشر شد. نکته جالب اینکه مفصل‌ترین بخش این گزارش حاوی مشاهدات و ارزیابی‌های این نهاد امنیتی درباره فعالیت اطلاعاتی ایران در آلمان اختصاص دارد.

ارزیابی این گزارش اطلاعاتی، حاوی نکات جالبی درباره ارزیابی یک از قوی ترین نهادهای امنیتی غرب درباره قدرت، میزان و نوع فعالیت های دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در اروپا است. همچنین این گزارش به‌روزترین برآورد رسمی از توان اطلاعاتی ایران در قلب اروپا محسوب می شود.

یک: بر اساس این گزارش؛ شبکه جمع آوری اخبار دستگاه امنیتی ایران محدود به عوامل ایرانی نیست و بخش مهمی از آن مبتنی بر منابع بومی در قلب اروپا است . یعنی صحت و عمق اخبار جمع آوری شده، توسط دستگاه اطلاعاتی ایران، دارای درجه بالایی از اعتبار و اطمینان می‌باشد.

دو: نکته جالب اینکه سرویس اطلاعاتی ایران، تنها به جمع آوری اخبار امنیتی در اروپا اقدام نمی کند و تمرکز ویژه ای بر اطلاعات علمی و اقتصادی روز اروپا دارد. یعنی نقشی فراتر از امنیت بر عهده داشته و بخشی از پیشرفت های علمی ایران نیز به نوعی مدیون دستگاه امنیتی کشور است. ضمن اینکه معنای دیگر به روزرسانی برای اطلاع از وضعیت اقتصادی غرب از طریق جمع آوری اخبار محرمانه اطلاعاتی؛ یعنی ایران در جنگ اقتصادی تنها نظاره گر نیست و به دنبال کسب اطلاعات راهبردی اقتصادی از قدرت های غربی بوده که قطعا در این کارزار دیر یا زود به درد ایران خواهد خورد.

سه: طبق رویه اعتراف گونه همه گزارش های اطلاعاتی سالهای اخیر درباره ایران، سرویس امنیتی آلمان نیز به قدرت فوق العاده سایبری ایران اذعان شده است. برای دانستن ابعاد این قدرت کافیست که بدانیم در آخرین گزارش سرویس امنیت داخلی آلمان تلویحا اعتراف شده که ایران بخش مهمی از به روز بودن خود در امور تسلیحاتی و هوافضا را مدیون قدرت سایبری و جمع آوری اخبار مخفی از طریق جنگ سایبری است.

چهار: سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش خود از رصد و تمرکز ویژه وزرات اطلاعات و نیروی سپاه قدس بر هر نوع نهاد وابسته و یا حتی حامی اسرائیل در این کشور است. به معنای دیگر ایران هم اکنون، علاوه بر تمرکز و اشراف بر محدود سرزمینی فعلی رژیم صهیونیستی،بر سازمان های متعدد اسرائیل در سرتاسر اروپا نیز اشراف اطلاعاتی دارد. به معنایی دیگر قدرت ایران برای آسیب به اسرائیل فقط در محدوده جغرافیایی فعلی آن نیست و این توان را دارد که در صورت لزوم در نقاط مختلف اروپا نیز به این رژیم ضربه وارد کند.

پنج: در گزارش سالیانه دستگاه امنیت داخلی آلمان به اشراف فوق العاده دستگاه امنیتی ایران بر اپوزسیون خارج نشین نیز اشاره شده است. آنچه از فحوای این گزارش می توان به خوبی دریافت این است که میزان اشراف اطلاعاتی دستگاه امنیتی کشورمان به گونه ای است که میزان آسیب‌پذیری اعضای اپوزسیون و ضدانقلاب بیش از هر زمان دیگری بالاتر رفته است.

شش: اما شاید راهبردی ترین مساله در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان اعتراف به این نکته راهبردی است که دستگاه اطلاعاتی ایران همتراز کشوری عمل می کند که باور دارد قدرت منطقه ای است و به دنبال تاثیرگذاری فرامرزی – بخوانید جهانی- است. این همترازی نکته بسیار مهمی است که پیشرو بودن دستگاه امنیتی کشور را نشان می دهد. ضمن اینکه سرویس اطلاعاتی آلمان اعتراف می کند که سطح جمع آوری اخبار امنیتی ایران در اروپا، بسیار استراتژیک است. یعنی اخباری را دنبال می کند که دقیقا ناظر و مبتنی بر آینده پژوهی از آینده سیاسی غرب و سیاست خارجه کشورهای اروپایی می باشد. به معنایی دیگر، جهت راهبردی دستگاه امنیتی ایران در راستای خیز ایران به سمت قدرت فرامنطقه ای شدن و با تقویت اشراف بر پیش بینی معادلات قدرت در سالهای آینده در دنیای غرب است.

هفت: نکته آخر اینکه به ادعای سازمان امنیت داخلی آلمان، بخشی از تمرکز مستمر اطلاعاتی ایران برای تقویت روزافزون قدرت موشکی است. یعنی همواره باید امیدوار بود که ایران در به روز ترین سطح از فناوری موشکی دنیا و اطلاع از وضعیت رقبای موشکی خود قرار خواهد داشت. ان شاالله…