مردم عراق در تظاهرات میلیونی روز جمعه خود پارچه نوشته‌هایی با شعارهای قابل توجه در مخالفت با ادامه حضور نظامیان آمریکایی در دست داشتند.

شهروندان عراقی در این تظاهرات پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که جملات قابل توجهی در مخالفت با حضور آمریکایی‌ها در آن نوشته شده بود که مهمترین این شعارها به این شرح است :

«آمریکایی‌ها جنایتکاران کودن را انتخاب می‌کنند و بقیه [مردم] جهان از خرابی‌هایش رنج می‌برند

ترامپ دارد آمریکا و جهان را ویران می‌کند.

ترامپ در حال فرستادن نیروهای آمریکایی به جهنم [منظور عراق] است.

کشور عراق , کشور آمریکا ,

ما هرگونه حضور نظامی خارجی‌ها در عراق را رد می‌کنیم.

آمریکا شیطان بزرگ است.

شما عمودی وارد شدید، اما افقی خارج خواهید شد.

نیروهای ما(عراقی از جمله حشد شعبی)در حین انجام وظیفه برای نجات دادن ما(مردم عراق) از دست داعش، [توسط آمریکایی‌ها] شهید شدند.»