شرکت مخابرات گویا در صدور قبوض این دوره تلفن ثابت ابتکار به خرج داده است؛ زیرا هزینه‌های جدیدی از جمله معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن و برگشت مبلغ کدهای خدماتی از قبوض سردرآورده‌اند که حتی مخابراتی‌ها هم پاسخی برای آن ندارند.

به گزارش حرف شما، وجود موارد ناآشنا در قبوض تلفن موضوع جدیدی نیست و همواره برخی مشترکان با ردیف هزینه‌هایی در قبوض مواجه می شوند که برای کشف علت آنها باید به لیست کدهزینه‌های مخابرات مراجعه کنند و در نتیجه بر به اجبار اطلاعات مخابراتی مشترکان افزوده می‌شود.

اما در این دوره دیگر گویا کار از یادگیری گذشته است و می توان گفت مخابرات در قبوض این دوره ابتکار عمل به خرج داده است.

برای مثال در دوره اخیر ۱۰ هزار تومان معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن برای برخی مشترکان لحاظ شده که مثل همیشه توضیحی درباره آن نیست و مشترک باید به دنبال سرنخ بگردد. در نهایت مشخص شده مبنای این هزینه مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ بابت هزینه ثبت‌نام تلفن در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها است که مخابرات مدعی است از آن زمان تاکنون این هزینه را دریافت نکرده است.

اینکه به چه دلیل مخابرات دریافت هزینه‌ای را دو سال به تعویق انداخته و اینکه اشکال در زمان ابلاغ مصوبه کمیسیون بوده یا در راه اجرا اشکالی پیش آمده، سوال اساسی است.

علاوه بر این مورد، عنوان «برگشت مبلغ کدهای خدماتی» نیز در قبوض این دوره برخی مشترکان دیده می شود که مبلغی را به مشترک بازگردانده است.

 

 

نکته مهم این است که اپراتور پاسخ‌گوی ۲۰۹۰ مخابرات درباره منشا این هزینه و اینکه چه زمانی از مشترک اضافه دریافت شده که اکنون بازگردانده شده اطلاعی ندارد.

این اپراتور موضوع را به بخش بالاتر مربوط به صورت حساب ارجاع داد و جالب است که این بخش بی اطلاع است و مشترک را به مرکز مخابراتی منطقه حواله کرد.

اگرچه این هزینه بستانکاری است و به مشترک بازگردانده شده اما اینکه اساسا هزینه‌ای در چه بابت و چه زمانی دریافت شده که نباید دریافت می‌شد، سوال اصلی است.

اینکه مشترکان درباره موضوعی در قبوض با سوال مواجه شوند موضوع عجیب یا جدیدی نیست اما اینکه خود مخابرات هم نداند این هزینه برای چیست شگفتی ساز است.

انتهی پیام/ فارس