ارتش سوریه در اقدامی که مزاح و جدیت را در هم آمیخته بود، از آسمان، هدیه هایی غافلگیر کننده برای عناصر مسلح حاضر در حلب فرستاد.

به گزارش حرف شما، کاربران شبکه های اجتماعی تصاویری منتشر کردند که محتویات کیسه هایی را که ارتش سوریه از آسمان بر سر افراد مسلح در حلب فرو ریخته است، نشان می دهد. در این کیسه ها پرچم رسمی سوریه، لباس های سفید، تیغ اصلاح، صابون و پیامی مکتوب قرار داده شده است که از عناصر مسلح می خواهد سلاح خود را زمین بگذارند و غیر نظامیانی را که در محلات شرق حلب به عنوان سپر انسانی اسیر کرده اند، رها کنند.

کاربران شبکه های اجتماعی مدعی شدند هدف از قرار دادن تیغ اصلاح در این بسته تسهیل خروج عناصر مسلحی است که قصد دارند از گروه های تروریستی جدا و از منطقه خارج شوند. برای این کار، کافی است که آنان ریش خود را بتراشند و خارج شوند!

اما برخی دیگر این اقدام ارتش سوریه را پیامی جدی دانستند که به عناصر مسلح می گوید: «پیش از آنکه خود را تسلیم کنید، طایفه گرایی خود را اصلاح کنید». به عبارت دیگر، ارتش از آنان خواسته است ریش هایشان را که نشانۀ افراط گرایی دینی است، بتراشند؛ زیرا آنان باور دارند که هر چه ریششان بلندتر باشد، ایمانشان بالاتر است. از همین رو، ارتش از آنان خواسته است تا این ریش «افراط گرایانه» را بتراشند و از مسیرهای امنی که زیر نظر نیروهایش است، خارج شوند.

منبع: العالم