اصلاحات با استعفای روحانی می تواند امیدوار باشد که خود را احیا کند و تمام ناکارآمدی‌ها را به گردن یک شخص بیندازند. از این رو تمام هزینه های اصلاحات به گردن اعتدالیون می افتد و اصلاحات حیات خود را در به مسلخ بردن اعتدال می بیند.

فرا تحلیل نیوز – امیر حمزه نژاد: گرچه سخنگوی دولت، وجود هرگونه بحث و گمانه‌زنی درباره استعفای دولت، چه در سطح رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری را رد کرده ولی واقعیت این است که اصلاح طلبان زمانی که با چالش مشروعیت حاکی از ضعف عملکردی روبرو می شوند، بلافاصله پروژه عبور را کلید می زنند. آنها روزهای گذشته نیز به طور مرموزی این جریان سیاسی موضوع عبور را آنهم در قبال «حسن روحانی» با پیش کشیدن بحث استعفا مطرح کردند.
«عباس عبدی» فردی که زمانی پروژه «عبور از خاتمی» را مطرح کرده بود اینبار، طرح عبور از دولت روحانی را با ماجرای استعفا تکرار کرد. عباس عبدی در گفتگو با نشریه صدا پیشنهاد استعفای روحانی را مطرح کرده و گفته است که کناره گیری رئیس جمهوری تنها پیشنهاد او نیست و برخی وزرا هم دارند روی آن فکر می کنند.

وی می گوید: «نمی دانم چرا روحانی این کار را نمی کند؟ شاید هنوز به طرح مکرون امیدوار است. اگر جهانگیری این ایده را جدی بگیرد حتما اتفاق می افتد. پیشنهاد من برای استعفای روحانی با ایده خروج از حاکمیت اختلافات اساسی دارد.»

به عقیده عبدی «هیچ حکومت و دولتی حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند و مجاز نیست که با این حد از تنش مدیریت خود را تداوم دهد. در بیشتر نظام‌های سیاسی شیوه‌هایی را برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند.»

این موضوع در قالب پروژه های متفاوت در حال تکرار است. کناره گیری یا انتخابات زودرس هر کدام به نوعی از سوی اصلاح طلبان مطرح می شود.

«سعید حجاریان» تئوریسین دیگر اصلاحات نیز پیشنهاد داد که دو انتخابات مجلس و دولت به طور همزمان در اسفندماه سال جاری برگزار شود. وی اولین کسی بود که پیشنهاد استعفا و انتخابات زودرس را مطرح کرد. حجاریان با اشاره به اینکه در کشور “حاکمیت دو گانه” وجود دارد، معتقد است شاید «پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیس جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با رؤسای همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند.»

البته موضوعی که حجاریان مطرح کرد چندان صورت واقعی ندارد؛ چراکه مجلس دهم و دولت های روحانی بسیار همسو بوده اند و همواره مجلس از دولت حمایت کرده است. این موضوع تا جایی مطرح می شود که در انتقاد از رویه مجلس دهم گفته می شود که بیش از اندازه همسو با دولت عمل کرده و بهارستان رویه نظارتی خود را فدای همراهی با پاستور کرده است.

به هر لحاظ حالا موضوع استعفای روحانی نقل محافل اصلاح طلبی بوده و است. هر چند که بسیاری معتقدند پیشنهاد عبدی در واقع پوست خربزه اصلاح طلبان زیر پای دولت روحانی بود. اصولگرایان اما مخالف استعفا هستند و بیان می کنند که روحانی بایستی پاسخگوی اقداماتش باشد و اگر اصلاح طلبان خصوصا در مجلس به درستی عمل می کردند این مسئله ایجاد می شد. موضوعی که اصولگرایان امیدوارند در مجلس بعدی و تشکیل یک مجلس قدرتمند شکل بگیرد. از سوی دیگر بیان می شود که ایده و فکر اصلاحات بود که دولت تدبیر و امید را شکل داده است و موضوع تنها استعفای یک فرد و دولت نیست و بایستی یک جریان و ایده آن پای خود را از مدیریت کشور بیرون بکشد.

به نظر می رسد که اصلاح طلبان سعی کردند با این موضوع به چند هدف برسند.

اول اینکه این جریان سیاسی سعی دارد خط خود از دولت جداسازند و با این کار همه مشکلات را به گردن یک نفر و شخص رئیس جمهور بیندازند. از این لحاظ است که ماجرای پوست خربزه زیر پای روحانی مطرح می شود. این جریان سیاسی با استعفای روحانی می تواند امیدوار باشد که خود را احیا کند و تمام ناکارآمدی‌ها را به گردن یک شخص بیندازند و در انتخابات مجلس خود را احیا کند. از این رو تمام هزینه های اصلاحات به گردن اعتدالیون می افتد و اصلاحات حیات خود را در به مسلخ بردن اعتدال می بیند.

از سوی دیگر اصلاحات سعی دارد با پروژه استعفا طرف مقابل را به تندروی متهم و با مظلوم نمایی توپخانه رسانه‌ای خود را علیه جریان انقلابی آتش کند. از این منظر است که اصلاح طلبان می توانند به طور توامان پروژه تطهیرسازی را کلید بزنند.

جریان اصلاحات به هیچ وجه و در هیچ شرایطی پاسخگو نبوده است. مطرح شدن ماجرای استعفای روحانی نیز همین موضوع را به عینه نشان می دهد. اصلاح طلبان حالا به جای اینکه از ایده و برنامه های خود که منجر به ایجاد شرایط و وضعیت موجود شد عذرخواهی بکنند. سعی دارند روحانی و تیم اعتدالیون را تنها بوجود آورنده شرایط موجود قلمداد کنند. این درحالی است که ایده برجام و سیاست درهای باز کشور به سمت غرب را اصلاح طلبان مطرح کردند و نیروهای خاص این جریان نیز در چند سال دولت حضو داشتند و بسیاری از مشکلات امروز کشور حاصل اشتغال این افراد در دولت بوده است. بنابراین وضعیت موجود حاصل عملکرد جریان اصلاحات و اعتدال به طور توامان است و این حقیقت را نمی توان با استعفای یک فرد پنهان کرد.

اصلاحات با پیش کشیدن استعفای روحانی از سوی دیگر سعی کرد ماجرای تکرار خاتمی را پنهان کند. چندی پیش بود که موضوع عذرخواهی خاتمی بوجود آمد و این اعضای جریان سیاسی اعلام کردند که اصلاحات لیدر ندارد و تصمیم گیرنده شورای این جریان است. اصلاح طلبان سعی کردند با این کار در سر بزنگاه خاتمی را از هزینه دادن برهانند. اما حالا با پیش کشیدن طرح استعفای دولت روحانی بازهم بیشتر از گذشته خاتمی را خواستند پنهان کنند. اینکه از کانون اصلاح طلبی یعنی افرادی چون حجاریان و عبدی پیشنهاد عبور از روحانی مطرح می شود، به دلیل این موضوع است که دوباره اصلاحات به خاتمی برسد.