وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه همه چیز باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کند، گفت: کاهش قیمت خودرو شدنی است، اما همه باید کمک کنند.

به گزارش فراتحلیل نیوز، عباس علی آبادی با بیان اینکه ما خودروها را تعیین قیمت نمی‌کنیم، بلکه بر اساس قواعد تعیین قیمت می‌شود، گفت: ما تلاش می‌کنیم کیفیت و استانداردها را بهبود ببخشیم و با وضع قواعد و مقررات تعهدات را عملی کنیم.

وزیر صمت  در پاسخ به سوالی مبنی بر وعده شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو های مونتاژی، اظهار داشت: شورای رقابت زیر نظر وزارت صمت نیست، اما وزارت صمت در این شورا عضو دارد.

*ما به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم 

وی افزود: آنچه واقعیت است، اینکه همه چیز باید به سمت بازار حرکت کند، ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم، در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود، همه چیز خود به خود  تنظیم می‌شود.

علی آبادی اظهار داشت: ما در یک ناترازی هستیم و این ناترازی باعث شده که یک جاهایی دخالت کنیم و امیدواریم ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیاز به دخالت نباشد.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که آیا کاهش قیمت خودرو امکان پذیر است، گفت: کاهش قیمت خودرو هم می‌تواند اتفاق بیفتد،به شرطی که همه کمک کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس