کتاب خدمت نا تمام نوشته رسول یاحی را می توان کتاب مرموز و پر از کلید واژه های مهم برای اهل سیاست در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در استان اصفهان دانست و در شرایطی که رسول زرگر پور شایعاتی در خصوص تغییر او شنیده می شود انتشار این کتاب در این زمان علامت سوال بزرگی است که باید در روز رونمایی به آن پاسخ داده شود.

به گزارش حرف شما،مراسم رونمایی از کتاب «خدمت نا تمام» مجموعه خاطرانت و نگرش های  رسول یاحی معاون سابق سیاسی امنیتی رسول زرگرپور استاندار اصفهان عصر دوشنبه در تالار فرشچیان اصفهان با حضور چهره‌های فرهنگی، سیاسی در مجموعه در تالار فرشچیان برگزار می شود.

رسول یاحی  15 ماه متصدي معاونت سیاسی و امنیتی استانداري اصفهان بود که بنا به دلایلی نا معلوم و غیر منتظره از این معاونت عزل شد

این کتاب شامل خاطرات، اتفاقات، موانع و مشکلات موجود در دوره ی یک  تصدی وی در پست معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان است.

در بخشی از این کتاب امده است : آقاي استاندار! طي صد روز گذشته، شما به کرات با جریانهاي سیاسی و اجتماعي فرهنگي، وزرا و معاون نا شان جلساتي در دفتر خودتان  داشته اید. چرا حتي يك يك بار بنده را به عنوان معاون خود صدا نزده اید که در جر یان امور قرار گیرم و حداقل مسائل را پگیري  نمایم و …؟ فکر می کنید اینها از قوت استاندار است؟ بها دادن به معاونت، باعث قوت خود استاندار ست؟ شاید سایر معاونان هم انتظار داشته باشند!

در بخش دیگری هم از کتاب امده است: آقاي استاندار! آقاي روحاني 44 % آراي انتخابات را در اصفهان کسب کرده و ان پاينتر از متوسط آراي ا یشان در کشور است و حدود 70 % مردم و افراد با نفوذ در اصفهان، اکنون اصولگرا یا تابع آن جر یان هستند کی  باید با ان مردم وارد مذا کره و توجیه و … شده، شرایط را اصلاح یا بهبود بخشید و ان از وظا یف مهم و اصلي معاونت سیاسی و امنیتی اجتماعي فرهنگي است.

در مجموع کتاب خدمت نا تمام نوشته رسول یاحی را می توان کتاب مرموز و پر از کلید واژه های مهم برای اهل سیاست در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در استان اصفهان دانست و در شرایطی که رسول زرگر پور شایعاتی در خصوص تغییر او شنیده می شود انتشار این کتاب در این زمان علامت سوال بزرگی است که باید در روز رونمایی به آن پاسخ داده شود.

untitled-1

انتهای پیام/