بانک جهانی از رشد حدود ۹ برابری ورود گردشگران خارجی به ایران طی ۲۰ سال گذشته خبر داد در عین حال اعلام کرد سهم ایران از جذب گردشگران خارجی تنها ۰.۴ درصد است.

به گزارش حرف شما، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، از رشد 114 درصدی گردشگری در جهان طی 20 سال گذشته خبر داد.

جمعیت گردشگران جهان در سال 1995 بالغ بر 450 میلیون نفر بوده که این رقم در سال 2014 با رشد بیش از 2 برابری به 1 میلیارد و 160 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی رشد جذب گردشگران در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی بوده است. در حالی که ایران در سال 1995 تنها 489 هزار گردشگر خارجی جذب کرده بود این رقم در سال 2014 به 4 میلیون و 967 هزار نفر رسیده است که نسبت به سال 1995 رشد 9.5 برابری داشته است.

در عین حال با وجود پتانسیل های گردشگری ایران سهم ایران از جذب گردشگران خارجی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. تنها 0.4 درصد از کل سفر گردشگران جهان در سال 2014 به مقصد ایران بوده است.

همچنین ایران در میان کشورهای جهان از نظر جذب گردشگر در سال 2014 رتبه 48 را بدست آورده است. کشورهای کوچکی مثل بحرین، جمهوری دومنیکن، تونس، گرجستان و ویتنام بیشتر از ایران گردشگر خارجی جذب کرده اند.

در سطح جهان، فرانسه بیشترین میزان جذب گردشگر داشته است. این کشور در سال 2014 بالغ بر 84 میلیون گردشگر خارجی جذب کرده است. آمریکا با جذب 70 میلیون و چین با جذب 56 میلیون گردشگر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جهان از این نظر قرار گرفته اند.

انتهای پیام/ تسنیم