بانزدیک‌شدن به تاریخ ۸ نوامبر(۱۸ آبان) روز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تنور کارزار انتخاباتی در این کشور نیز گرمتر و جذابتر می‌شود.

به گزارش حرف شما، با نزدیک‌شدن به تاریخ 8 نوامبر(18 آبان) روز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تنور کارزار انتخاباتی در این کشور نیز گرمتر و جذابتر می‌شود، به خصوص نامزدهای انتخاباتی این دوره و کارزار حمایتی آنها تاکنون نشان داده‌اند که شاید در مسائل جدی عرصه سیاست چندان چیزی برای ارائه نداشته باشند اما بی‌شک در سرگرم کردن و طناز بودن تبحر خاصی دارند.

وب‌سایت‌ها و رسانه‌های جمعی براساس ذات خود و به روال همیشه سعی در پیش‌بینی و گمانه‌زنی درخصوص برنده احتمالی این دوره انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا دارند.

وب‌سایت روزنامه «دیلی تلگراف» در این میان در گزارشی  براساس نظرسنجی‌های گوناگون به تحلیل وضعیت کنونی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ  نامزدهای اصلی دموکراتها و جمهوریخواهان برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا پرداخته است.

براساس نظرسنجی‌های انجام‌ شده و همچنین دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا «دیلی‌تلگراف» تعداد مجمع نمایندگان (کالج الکترال) هر کدام از نامزدهای انتخاباتی را با طرحی نشان می دهد که براساس آن تعداد نمایندگان طرفدار قطعی(safe)، نمایندگان متمایل(leaning) هرکدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری رانشان می‌دهد و همچنین نمایندگان ایالاتی که هنوز آراء قطعی آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
نامزد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری انتخابات آتی آمریکا کسی خواهد که بتواند در نهایت بتواند آراء 270 تن از مجمع نمایندگان را به خود  اختصاص دهد که براساس این طرح پیش‌بینی هیلاری کلینتون تاکنون توانسته 180 رای قطعی به دست بیاورد و 75 نفر نیز متمایل به پیروزی هیلاری کلینتون هستند و درمقابل دونالد ترامپ تاکنون موفق شده‌‌است که 90 رای قطعی از مجمع نمایندگان کسب کند و 36 نفر نیز به پیروزی دونالد ترامپ تمایل نشان داده‌اند.
با اینکه براساس نظرسنجی‌ها در ایالات‌های مختلف آمریکا هیلاری کلینتون تاکنون توانسته نزدیک به 259 نماینده مجمع نمایندگان را از آن خود کند و در مقابل دونالد ترامپ 126 نماینده، اما با این حال هنوز تعداد 153 الکترال کالج در ایالت های مختلف مشخص نشده‌ است که به هیلاری کلینتون رای می دهند یا دونالد ترامپ، که به این گونه ایالت ها و یا نمایندگان آنها در مجمع نمایندگان بین-مرزی (Toss-Up) می‌گویند.
انتهای پیام/ میزان