بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال 1395، با 2.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به 43.08 میلیون ریال رسیده و در برخی از مناطق نرخ اجاره بها ۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش حرف شما، بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی سه ماهه نخست سال 1395، با 2.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به 43.08 میلیون ریال رسیده است. شایان ذکر است که این شاخص در فصل بهار سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 5.9 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش در فصل بهار سال 1395 در تمام مناطق شهر تهران شاهد رشد قیمت بوده و بیشترین نرخ رشد افزایش قیمت در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به مناطق 22 و 11 به ترتیب با 7.05 و 6.6 درصد رشد بوده است. تنها منطقه 7 با کاهش قیمتی به میزان 4.9- درصدی مواجه شده است.

نرخ رشد قیمت یک متر آپارتمان در مناطق بیست و دو گانه تهران بهار 1395 (هزار ریال)

مناطقسال 1394سال 1395نرخ رشد فصل (درصد)
بهارزمستانبهاربهار 95 به بهار 94بهار 95 به زمستان94
195.24096.46998.4143.332.02
262.61663.60065.7284.973.35
379.70380.53780.9021.500.45
444.39044.62145.4122.301.77
545.71245.83547.3423.573.29
656.49258.00159.5355.392.64
743.72241.99641.5504.97-1.06-
840.98440.72242.3203.263.92
928.08827.13229.0863.557.20
1028.02027.45928.2050.662.72
1130.22030.41132.2166.605.94
1228.87329.24930.6346.104.74
1337.46438.44438.2282.040.56-
1432.47631.82832.7720.912.97
1524.37624.20025.3213.844.59
1624.32524.64425.5575.073.71
1721.88722.26222.5813.171.43
1821.13420.86521.3911.212.52
1924.12123.56124.6632.254.68
2022.49622.90023.6725.233.37
2129.44628.85529.5030.192.25
2237.11637.71939.7347.055.34
میانگین40.65541.90143.0835.972.82

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران طی سال‌های 1395-1392

مناطق1392139313941395نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل
سال 93 به 92سال 94 به 92سال 94 به 93سال 95 به 94
187.17392.15195.16498.4145.719.173.273.42
256.81760.65462.90365.7286.7510.713.714.49
373.25377.98379.24180.9026.468.171.612.10
442.15044.14444.62445.4124.735.871.091.76
545.38847.12145.56647.3423.820.393.30-3.90
654.31256.28257.21759.5353.635.351.664.05
741.93943.07642.85341.5502.712.180.52-3.04-
839.58341.06540.52742.3203.742.381.314.42
926.15827.78827.31429.0866.234.421.70-6.49
1027.47028.52627.43328.2053.840.13-3.83-2.81
1128.56030.51730.15332.2166.855.581.19-6.84
1224.48029.39828.74330.63411.028.542.23-6.58
1335.77638.27637.48138.2286.994.772.08-1.99
1430.78832.040531.68632.7725.0252.922.22-3.43
1524.39724.80423.88725.3121.672.093.70-5.96
1620.59623.81224.05425.55715.6116.791.026.25
1719.71321.63921.71522.5819.7710.160.353.99
1819.13621.11320.78521.39110.338.471.68-3.05
1920.49022.39523.75924.6639.3015.956.093.81
2018.35120.17022.50323.6729.9122.6311.575.19
2128.10829.69328.78929.5035.642.423.05-2.48
2236.75338.50536.56039.7344.770.52-5.05-8.68
میانگین39.54641.31041.10243.0834.463.940.50-4.82

اجاره‌بهای مسکن/رشد 15 درصدی اجاره بها در برخی مناطق

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست سال 1395 با 0.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به 230.33 هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 12.1 درصد است.

بیشترین میزان تغییرات در متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در بهار 1395، مربوط به منطقه 18 است که شاهد رشد 15.4 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن در این منطقه نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده‌ایم. این در حالی است که در منطقه 11 در مدت مشابه با کاهش 11.2 درصدی نرخ اجاره بهای یک مترمربع مسکن مواجه بوده‌ایم.

انتهای پیام/ فارس