نرخ تورم تولیدکننده در پایان سال 95 با 0.5 درصد افزایش نسبت به بهمن ماه به 5 درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص با 0.2 درصد رشد 9.1 درصد، از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

به گزارش حرف شما، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 به‌میزان 5 درصد افزایش یافته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1395 به عدد 235.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور (تورم نقطه به نقطه تولیدکننده) در اسفند ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل (با 0.2 درصد افزایش) معادل 9.1 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

انتهای پیام/ فارس