سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعاهای آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر را غیرمشروع خواند.

به گزارش حرف شما، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به افزودن  یک سازمان و یک مقام رسمی قضایی کشورمان به فهرست بی‌پایه تحریم‌ها به‌بهانه واهی نقض حقوق بشر گفت: این‌گونه اقدامات تکراری و در جهت اهداف سیاسی خاص دولت آمریکا در اعلام تحریم‌های یک‌جانبه با ادعای بی‌اساس نقض حقوق بشر علیه افراد حقوقی و حقیقی کشورهای مستقل، ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی و امری نامشروع و غیرقانونی است.

 وی افزود: دولت آمریکا به‌دلیل کارنامه مردود داخلی و بین المللی خود در جایگاهی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر یا اقدامی نماید.

وی با اشاره به این موضوع که هیچ نهاد و مرجع بین المللی نیز هرگز چنین وظیفه‌ای را به دولت آمریکا نداده است تا چگونگی حقوق بشر در دیگر کشورها را از دیدگاه خود مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت:  این اقدامات و تحریم‌های یک‌‌جانبه و زورمدارانه بر اساس قطعنامه‌های مکرر سازمان ملل اقدامی نامشروع و دارای آثار منفی بر بهره‌مندی حقوق بشر افراد است.

«قاسمی» در پایان تصریح کرد: اقدام دولت آمریکا در اتخاذ این‌گونه اقدامات مداخله‌جویانه، بیش از هر چیز، محملی  برای سرپوش نهادن  بر معضلات حقوق بشری آن کشور و در نهایت سعی در به انحراف کشاندن افکار جهانیان از جنایات و حمایت‌های این کشور از نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر توسط برخی متحدان خود در منطقه به‌ویژه رژیم صهیونیستی است که از کارنامه‌های سیاه حقوق بشری برخوردارند.

انتهای پیام/ تسنیم