مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: ازدواج بین متولدین دهه های ۷۰ و ۸۰ در اصفهان به دلیل گذشتن سن ازدواج برای دهه شصتی ها، رواج داشته است.

به گزارش حرف شما؛ حسین غفرانی با اشاره به آمار ازدواج در سال۹۶ اظهار داشت: ۳۲ هزار و ۱۴۵ مورد ازدواج در سال ۹۶ در استان اصفهان داشتیم که نسبت به سال گذشته آن ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در این ازدواج ها، سن ازدواج بین خانم ها از ۲۰ تا ۲۴ سالگی و برای آقایان از سن ۲۵ تا ۲۹ سالگی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به میزان ازدواج ها در سه ماهه اول سال ۹۷ گفت: در این سه ماهه نیز هفت هزار و ۱۲۵ مورد ازدواج در اصفهان داشتیم که میانگین سنی افراد در بین آقایان ۳۰ سال و در بین خانم ها ۲۶ سال است.

وی با بیان کاهش ازدواج در سال های اخیر بیان داشت: از آنجایی که دختران و پسران دهه ۶۰ از سن ازدواجشان گذشته خیلی تعداد کمی از آنها ازدواج می کنند، ازدواج بین دهه ۷۰ و ۸۰ رواج پیدا کرده که تعداد جوانان در این دهه نسبت به دهه های دیگر کمتر است و این عامل، آمار ازدواج را کاهش داده است.

غفرانی ادامه داد: میزان طلاق ها در سال ۹۶ هم نسبت به سال گذشته آن دو درصد کاهش داشته و آمار دقیق از میزان طلاق های سه ماهه سال ۹۷ در دسترس نداریم.

وی افزود: طبق آمار ۱۶ درصد از طلاق ها در دو سال اول زندگی، ۲۲ درصد پنج سال اول زندگی و ۵۵ درصد طلاق ها در ۱۰ سال اول زندگی اتفاق می افتد.

منبع:مهر