آب بایگانی – فراتحلیل نیوز
امسال سهمیه‌ها با توجه به مضیقه‌های آبی تعدیل شد؛ وضعیت آب را مدیریت کردیم 25 شهریور 1397

امسال سهمیه‌ها با توجه به مضیقه‌های آبی تعدیل شد؛ وضعیت آب را مدیریت کردیم

معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه ما آب را مدیریت کردیم، گفت: همان سهمیه‌هایی که از گذشته بوده با توجه مضیقه‌های آبی امسال تعدیل شده و به بخش‎های مختلف تخصیص داده شده است، آب هیچ بخشی به بخش دیگری داده نشده است.