آتش نشان اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا قانون برای آتش‌نشانان اصفهانی اجرا نمی‌شود؟ 08 مهر 1399

چرا قانون برای آتش‌نشانان اصفهانی اجرا نمی‌شود؟

آتش‌نشانان سازمان خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نسبت به برخی از مواد قانونی و حقوق و مزایای خود مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.