آثار باستانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تونل زیرزمینی مسجد امام(ره) یک آبراهه باستانی است/کشف تدریجی شبکه انتقال آب اصفهان ۱۹ دی ۱۳۹۵
مدیرکل میراث استان اصفهان:

تونل زیرزمینی مسجد امام(ره) یک آبراهه باستانی است/کشف تدریجی شبکه انتقال آب اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: تونل زیرزمینی مسجد امام(ره) یک آبراهه باستانی است و باستان‌شناسان هنوز در حال مطالعه و تحقیق در ابعاد مختلف آن هستند.

جزئیات جدید از تونل تازه کشف شده در مسجد امام ۰۶ دی ۱۳۹۵
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح کرد

جزئیات جدید از تونل تازه کشف شده در مسجد امام

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: در خصوص معبر تازه کشف شده در مسجد امام اکنون به فرضیاتی در مورد آبراهه رسیده‌ایم.

۰۵ دی ۱۳۹۵

کشف تدریجی تاریخ نهفته در اصفهان/هر روز برگ تازه‌ای از دفتر صفویان نمایان می‌شود

با توجه به تعدد ابنیه ساخته شده توسط حکومت صفویه باید گفت که هر روز ممکن است برگ تازه‌ای از دفتر صفویان در اصفهان نمایان شود و باستان‌شناسان سرنخ‌های جدیدی از تاریخ را کشف کنند.