آزاده سجادیه بایگانی – فراتحلیل نیوز
۲۰ سال زندان و ۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی برای اخلالگر اقتصادی 11 دی 1397
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد

۲۰ سال زندان و ۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی برای اخلالگر اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان از اعلام حکم دو اخلالگرنظام اقتصادی خبر داد و گفت: در این راستا متهم ردیف اول به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی و متهمه ردیف دوم به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.