آزادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
۶۰۸ بار حمله به مسلمانان در انگلستان طی شش ماه 27 آذر 1397

۶۰۸ بار حمله به مسلمانان در انگلستان طی شش ماه

گروه بین‌الملل ـ مؤسسه حقوقی «تل ماما» از وقوع ۶۰۸ حادثه مرتبط با اسلام هراسی طی شش ماه نخست سال جاری میلادی در انگلستان خبر داد.