آزدگان بایگانی – فراتحلیل نیوز
 یاد امام دل‌های شما را در دوران اسارات زنده نگه می‌داشت/ این روزها، جای امام خالی است  26 مرداد 1399
۲۶ مرداد؛ سالروز ورود آزادگان قهرمان به میهن

 یاد امام دل‌های شما را در دوران اسارات زنده نگه می‌داشت/ این روزها، جای امام خالی است 

ما میدانیم که شما در طول دوران اسارت در زندانها، در اردوگاههای دشوار و در زیر آن فشارها، یکی از چیزهایی که دلهایتان را زنده و پرامید نگاه میداشت، یاد آن چهره و روحیه‌ی پُرصلابت امام عزیزمان بود.