آزمون سراسری بایگانی – فراتحلیل نیوز
مهلت نام نویسی آزمون سراسری سال ۹۶ تا فردا تمدید شد 30 بهمن 1395
توکلی مطرح کرد:

مهلت نام نویسی آزمون سراسری سال ۹۶ تا فردا تمدید شد

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت نام نویسی در آزمون سراسری سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ فردا تمدید شد.