آلزایمر بایگانی – فراتحلیل نیوز
کشف راه‌حل درمان آلزایمر توسط دختر اصفهانی 15 بهمن 1395
اظهارنظر پروفسور سمیعی در مورد دستاورد علمی نصف‌جهان

کشف راه‌حل درمان آلزایمر توسط دختر اصفهانی

محقق پروژه درمان آلزایمر گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۱۵ میلیون بیمار به آلزایمر مبتلا خواهند شد و این یعنی از هر ۴ نفر یک نفر مبتلا؛ در آغاز فرایند تحقیق آلزایمر هیچ درمانی نداشت و تصمیم گرفتم کاری انجام دهم و خیلی امید داشتم که به نتیجه هم برسم که رسیدیم.