آیت الله اشرفی اصفهانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سی و چهارمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی برگزار می‌شود 19 مهر 1395
۲۲ مهرماه در گلستان شهدای اصفهان

سی و چهارمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی برگزار می‌شود

سی و چهارمین سالگرد شهادت، شهید محراب، آیت الله اشرفی اصفهانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.