ااطلاعات بایگانی – فراتحلیل نیوز
این پدر نگران هم دستگیر کنید +تصاویر 15 اسفند 1397

این پدر نگران هم دستگیر کنید +تصاویر

در بخشی از مستند «ایستگاه پایانی دروغ» صوتی از محمدعلی زم پخش شد که آقای پدر از کاهش اعضای کانال ضدانقلاب پسرش اظهار نگرانی می کند.