ابلاغ بایگانی – فراتحلیل نیوز
خداحافظی با تشریفات طولانی ابلاغ/ از تسریع در رسیدگی به پرونده‎های قضایی تا پیگیری شکایات در سامانه ثنا 26 مهر 1397

خداحافظی با تشریفات طولانی ابلاغ/ از تسریع در رسیدگی به پرونده‎های قضایی تا پیگیری شکایات در سامانه ثنا

 اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود، در هفته خدمات الکترونیک قضایی امروز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک نامگذاری شده است، این در حالی است که در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است.